பக்கம்:செம்மொழிப் புதையல்.pdf/231

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை
சித்தாந்த கலாநிதி உரைவேந்தர் ஒளவை துரைசாமி
229
 


பரிமேலழகர் பொருள் உரைக்கின்றார். அது அவரது உரைக்கு ஏற்றமும் அழகும் தருகிறது. - ‘கற்றதனால் ஆய பயன்என்கொல் வாலறிவன்

நற்றாள் தொழாஅர் எனின்.” “செவியிற் சுவையுணரா வாயுணர்வின் மாக்கள்

அவியினும் வாழினு மென்:

எனச் சில குறட்பாக்களைத் திருவள்ளுவர் வினா வடிவில் தருகின்றார். உரைகாரன் அதற்கு விடை கூறவேண்டும். அது உரை மரபு. ‘பயன் என்கொல்’ என்பதற்கு விடை கூறும் பரிமேலழகர் ‘பயன் இல்லை’ என்று கூறல் வேண்டும். இங்ஙனம் கூறுபவர் ‘என் கொல்” என்பதைப் பற்றிக் கொண்டு. இதன்கண் “எவன்’ எனும் வினாப் பெயர் ‘என்னென்றாய் ஈண்டு (பயன்) இன்மை குறித்து நின்றது’ என்கின்றார்.

“செவியிற் சுவையுணர வாயுணர்வின் மாக்கள்

அவியினும் வாழினு மென்.” என்ற இக்குறளுக்கு உரை எழுதும் பரிமேலழகர் வாயுணர்வின் மாக்கள் அவியினும் வாழினும் பயன் இல்லை என்றல் வேண்டும்; ஆனால், அவர் அதனை, “செத்தால் இழப்பதும் வாழ்ந்தால் பெறுவதும் இன்மையில் இரண்டும் ஒக்கும்’ என்கின்றார். இவ்வாறே. . . . . .

‘உறினட் டறினொரூஉம் ஒப்பிலார் கேண்மை

பெறினும் இழப்பினும் என்.” என்ற திருக்குறள் உரையில் நட்பால் பயனும், பிரிவால் இழப்பது ஒன்றுமில்லை என்று சொல்ல வரும் பரிமேலழகர் ‘அவர் மாட்டு நொதுமற் றண்மையே அமையும்’ என உரைக்கின்றார்.

இனித் திருவள்ளுவர் பெர்துவாக உரைக்கின்ற சில கருத்துக்களைத் தெளிவுபட விளக்குவதே உரைகாரர்.கடன் என்ற உண்மையைக் கடைப்பிடித்துப் பரிமேலழகர் விளக்குகின்ற திறம் இனிது தோன்றுகிறது.

“யாம்மெய்யாக் கண்டவற்றுள் இல்லை எனைத்தொன்றும்

வாய்மையின் நல்ல பிற.” - .