பக்கம்:செயலும் செயல்திறனும்.pdf/10

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்தப் பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

8

செயலும் செயல் திறனும்


1. அகத்தாக்கம்

2. புறத்தாக்கம்

8. அகத்தாக்கம்

1. உடல் நலிவு

2. உடல்தான் அனைத்தும்

3. உடல்தான் மூலமுதல்

4. உடல் ஒரு பொறி

5. பழுதுபடும் பொழுதுதான் பெருமை தெரியும்

6. உடல், உள்ளத்திற்கும், உள்ளம், அறிவிற்கும் அடிப்படை

7. உடல் கெட அனைத்தும் கெடும்

8. உடல் நலத்துக்கே உணவு வகை

9. உடல் வலிவும் உடல் நலமும்

10. உடல் மேல் ஆறுவகைக் கவனம்

1. களைப்பு ஏற்படும்படி உழைத்தல்

2. அளவான உணவு

3. போதுமான ஒய்வு

4. நாள்தோறும் எளிமையான உடற்பயிற்சி செய்தல்

5. உடலை எப்பொழுதும் தூய்மையாக வைத்திருத்தல்

6. எதிலும் நல்லெண்ணத்துடனும் நம்பிக்கையுடனும் இருத்தல்

9. உள்ளச் சோர்வு

1. உடல் தாக்கம் உள்ளச் சோர்வை ஏற்படுத்தும்

2. உடல் இயக்கத்தைப் போலவே உள்ளத்தையும் இயக்கலாம்.

3. உடலின் இரண்டு இயக்கங்கள்

4. உள்ளத்தின் இரண்டு இயக்கங்கள்

5. விருப்பம் என்பது என்ன?

6. மொத்த இயக்கங்கள் எத்தனை?

7 ஏழாவது இயக்கம் ஒன்று உண்டா?

8. நலியும் உள்ளத்தை அறிவு கொண்டு தேற்றுதல் வேண்டும்

10. அறிவுத் தளர்ச்சி

1. அறிவே தளர்ந்தால் என்ன செய்வது?

2. உடல் சோர்வுக்கும் உள்ளச் சோர்வுக்கும் உள்ள வேறுபாடு