பக்கம்:செயலும் செயல்திறனும்.pdf/11

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்தப் பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார்

9


3. உள்ளச் சோர்வை மூடி மறைப்பதால் உண்டாகும் நன்மைகள்

4. அறிவுத் தளர்ச்சி என்றால் என்ன?

5. தன்னம்பிக்கையும் தன்னுணர்வும் தேவை

6. ஒழுக்கம் உடையார் வாய்ச்சொல்

11. புறத்தாக்கம்

1. கருவிச் சேதம்

2. துணைத் தொய்வு

3. எதிர்ச் செயல்கள்

4. பொருள் முடை

5. காலப் பிறழ்ச்சி

6. இடம் பொருந்தாமை

7. ஆட்சி முரண்

19. 174

1. ஊதியமும் இழப்பும்

2. பொருள் வருவாய்க் கணக்கீடு

3. செயல் விளைவுக் கணக்கீடு

4. பொருள், கொள்கை ஒப்பீட்டுக் கணிப்பு

5. இழப்பு கண்டு சோர்வுறாமை

6. இழப்பே இல்லாத ஊதியமும்

ஊதியமே இல்லாத இழப்பும்

20. 180

1. தோல்வியும் துன்பமும்

2. துன்பம் கண்டு கலங்கக் கூடாது

3. துன்பம் இல்லாத செயல் உலகில் இல்லை

4. துன்பம் என்பதன் பொருள்

5. செயலும் எதிர்ச்செயலும் - விளக்கம்

6. எண்ண அலைகள், ஆற்றல்கள்

7. எதிர்ச் செயலே துன்பம்

8. துன்பத்தை வரவேற்க வேண்டும்

9. இன்பம் துன்பம் செயலின் இருதன்மைகள்

10.துன்பமே இன்பம்; இன்பமே துன்பம்.