பக்கம்:செயலும் செயல்திறனும்.pdf/255

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்தப் பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார்

253இதனை இதனால் உள்ளற்க உள்ளம்
இருள்சேர் உறின் உயிர்
இலக்கம் உறின் நட்டு
இலமென்று வெஃகுதல் உற்ற நோய்
இலன் என்று ஊக்கமுடயான்
இலன் என்னும் ஊதியம்
இல்வாழ்வான் ஊழையும்
இழிவறிந்து எண்ணித் துணிக
இழுக்கல் எண்ணிய எண்
இளிவரின் எண்ணியார் எண்ணம்
இறப்பே புரிந்த எண்ணென்ப
இறலினும் எதிரதாக்
இங்பிறந்தார் எய்தற்கரியது
இனம் போன்று எல்லைக் கண்
இன்பத்துள் இன்பம் எள்ளாத எண்ணி
இன்பம் விழையான் எற்றென்று
இன்மை ஒருவற்கு எனைத்திட்பம்
இன்றியமையா எனைவகையான
இன்னாமை என்றும் ஒருவுதல்
இன்பம் ஏரினும் நன்றால்
ஈட்டம் இவறி ஒத்ததறிவான்
ஈதல் இசைபட ஒருபொழுதும்
ஈத்துவக்கும் ஒருமை மகளிரே
ஈன்ற பொழுதின் ஒல்லும் வாய்
ஈன்றாள் பசி ஒல்வது அறிவது
உடம்பாடு இலா ஒழுக்கமும்
உடைதம் ஒளி ஒருவற்கு
உடையர் ஒன்னார்த்
உரமொருவற்கு ஓஒதல் வேண்டும்
உரன் நசைஇ கடலோடா
உலைவிடத்து
உள்ளம் இலாதவர்