பக்கம்:செயலும் செயல்திறனும்.pdf/7

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்தப் பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார்

57. நட்பின் சிறப்பு

8. வினைத் தொடர்புள்ள நட்பு

9. தன்னலமற்ற அன்பும் அறிவும்

10. பொதுவுணர்வு தேவை

11. 58

1. வினைக்கு முதல் தேவை பொருளே

2. யானைப் போர்

3. பொருளென்னும் பொய்யா விளக்கு

12. 61

1. இரண்டாவது பொருள் கருவி

2. சுவரில் ஆணி அடிப்பது

3. சொல்லுதல் எளிது செய்தல் கடினம்

4. அவரவர்க்கு ஏற்ற செயல்

5. கருமமே கட்டளைக் கல்

6. வல்லவனுக்குப் புல்லும் வல்கருவி

7. கருவியை கையாளச் செய்தல்

8. அறிவுக் கருவி

9. உடல்குறை குறையன்று ஊக்கம் தேவை

10. கருவியும் காலமும்

13. 71

1. தெரிதல் வேறு திறம்படச் செய்தல் வேறு

2. நுட்பங்கள் அறிதோறும் அறியாமை

3. கற்றலின் கேட்டலே நன்று

4. வினையறிந்தார் நட்பு

5. நல்வழி வரவு

6. நேர்மையான வழி வரவு

7. செயலுக்குத் துணையாக வேண்டாதவர்கள்

8. இழி செயல்கள்

9. ஒருவர்கொருவர் துணை

10. இயற்கைக் கூறுகளும் செயற்கைக் கூறுகளும்

11. சில மனவியல் நுட்பங்கள்

12. மரத்தைப் போன்றவர்கள்