பக்கம்:செயலும் செயல்திறனும்.pdf/8

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்தப் பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

6

செயலும் செயல் திறனும்13. எவ்வளவில் தேர்ந்தாலும் வேறாக இருப்பவர்கள்

14. 85

1. காலத்தின் இன்றியமையாமை

2. காலம் என்பது என்ன?

3. தெரிந்து செய்தல்

4. அனைத்து நலன்களும் பொருத்துதல்

5. இடம் என்றால் என்ன?

6. தேரும் படகும்

7. காலத்தில் சில நுட்பம்

8. காலத்தாழ்ச்சி எப்பொழுது இருக்கலாம்

9. இயற்கை இயைபு

15. 96

1. உறுதியும் ஊக்கமும்

2. எதிர் தாக்கம் ஏற்படுதல்

3. உடலும், உள்ளமும்

4. ஒருவந்தம்

5. அறிவு, உள்ளம், உடல்

6. தன்னை அறிவித்தல்

7. செயலுறுதி

8. பொருத்தமானதும், பொருத்தமில்லாததும்

9. நம்மினும் பொருள் வலியாரோடு ஈடுபடலாகாது

10. செயலே பெருமையாகாது; பயனே பெருமை

11. ஊக்கம் இல்லாதவர்கள்

12. பெருமையும் புகழும் இல்லாத வாழ்க்கை

16. 109

1. உழைப்பின் பெருமை

2. இருவகை உழைப்பு

3. அறிவு பெறும் ஐந்து வழிகள்

4. மன விருப்பம் தேவை

5. உழைப்பும் ஒய்வும்

6 முயற்சி, முயற்சி, முயற்சி