பக்கம்:சைவ சித்தாந்த அகராதி.pdf/169

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

தேவாரம்

தொகுப்புப் போலி


 20) புள்ளிருக்குவேளுர் - தையல் நாயகி.

21) திருமறைக்காடு - யாழைப்பழித்த மொழியம்மை

22) திருமுல்லை வாயில் (வடக்கு) - கொடியிடை நாயகி.

23)திருமயிலை - கற்பகாம்பாள்.

24)சிதம்பரம் - சிவகாம சுந்திரி.

தேவாரம் - முதல் ஏழு திருமுறைகள் முதல் மூன்று திருஞான சம்பந்தராலும், 4,5,6 ஆகிய திருமுறைகள் திருநாவுக்கரசராலும் 7ஆம் திருமுறை சுந்தரராலும் அருளப்பெற்றவை.

தேவாரப் பண்கள் - இவை 28. இவற்றின் முதல் பெயரும் தற்பொழுதுள்ள பெயரும் பின்வருமாறு.

பண்

முதல் பெயர்

இந்நாள் பெயர்

1)

செவ்வழி

யதுகுலகாம்போதி

2)

தக்கராகம்

காம்போதி

3)

புற நீர்மை

பூபாளம்

4)

பஞ்சமம்

ஆகிரி

5)

நட்ட பாடை

நாட்டை

6)

ஆந்தாளிக்குறிஞ்சி

சாமா

7)

காந்தாரம்

நவரோஸ்

8)

பழம்பஞ்சுரம்

சங்கராபரணம்

9)

மேகராகக் குறிஞ்சி

நீலாம்பரி

10)

கொல்லிக்கௌவானம்

நவரோஸ்

11)

பழந்தக்கராகம்

ஆரபி

12)

குறிஞ்சி

குறிஞ்சி

13)

நட்டராகம்

பந்துவராளி

14)

வியாழக்குறிஞ்சி

சௌராஷ்டிரம்

15)

செந்துருத்தி

மத்யாவதி

16)

தக்கேசி

காம்போதி

17)

கொல்லி

நவரோஸ்

18)

இந்தளம்

நாதநாமக்கிரியை

19)

காந்தாரபஞ்சமம்

கேதாரகௌளம்

20)

கெளிசிகம்

பைரவி

21)

பியந்தைக்காந்தாரம்

நவரோஸ்

22)

சீகாமரம்

நாதநாமக்கிரியை

23)

சாதாரி

பந்துவராளி

24)

திருக்குறுந்தொகை

மாயாமாளை கௌளம்

25)

திருத்தாண்டகம்

அரிகாம்போதி

26)

திருநேரிசை

அரிகாம்போதி

27)

திருவிருத்தம்

பைரவி

28)

திருவிசைப்பா

ஆனந்தபைரவி

தேவு - கடவுள்.

தேறு - தெளிவாயாக

தேறும்- அறுதியாக

தேறிற்று - உண்டு என்று.

தேனஞ்சு- பஞ்சாமிர்தம்

தை

தையலார் - பூவையர்.

தைவதம் - தெய்வம்.

தைவம் - தெய்வ உடைமை, அடிமை.

தைவரல் - தடவல்.

தைவிகம் - தேவர்களால் நிலை கொள்வது.

தொ

தொங்கல் - சத்திரசாமரங்கள், குடை முதலியன.

தொகுதல் - அடங்குதல்.

தொகுத்துணர்தல் -சுருக்கி விளக்குதல்.

தொகுப்புப் போலி - பகுதிக்குப பொருந்துவதை அவற்றின் சேர்க்கையான தொகுதிக்கும் பொருந்துமெனக் கொள்வது. எ-டு ஆடையிலுள்ள ஒவ்வொரு நூலும் எளிதில் அறுபடக்

161