பக்கம்:சொல்லாஞ்சலி.pdf/7

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

தின் இடமெல்லாம் குடி:ேறி தென்மூட்டுக் காந்தியாகித் திக் கெட்டும் புகழ் பரப்பிய அண்ணு வுக்காகவே சான்னே ஒப்படைத் துக் கொண்ட என்திலே எப்போ ஆம் இதுதான்.

தேனின் துளி சிதற வானில் பவனி வரும் காரெழினிக் கூட்டம் மின்னல் சவுக்கால் கி ந் து பெய்யும் பெயலென. பேச்சு கறக் கும் வன்னல் முகில்வாகுய் ஆன அண்ணுவால் உருவாக்கப்பட்ட அரசியவில் ஒய்யார நடைபோடும் கழகத்தில் பொய்யா விளக்காக எரிகின்ற தம்பிகளில் யானும் ஒருவன்.

அழகிய பொருளெல்லாம்அகலா வண் ை தெருங்கிய பொரு னெல்லாம் நீங்காவண்ணம் ஆட் கொன்தும் உன்னத இதயத் தைப் படைத்திருந்த சைமேத்ை அண்ணுவைப் பற்றிச் சிந்திப் :திலே விண்ணிலே பறக்கும் வெண்புஆப்போல் பறக்கிறேன்.

பெருத்தகைப் பேரரசன் பேரறிஞர் சொல்லாற்றல் குறித்து, எழுத்தாற்றலெண்ணி, கலேயரற்ற இன்னி எழுதுவதிலே இருக்கின்ற பே ச ன ந் த ம் வேறவற்றிலே எனக்கில்லே.

என்க்கப் பொருத்தவரை மேற் கண்ட ஆற்றல்களின் தன்மை யைவிட் மலேமிசைத் தோன்றிய அதியம் போல் யாrேத் த&