பக்கம்:சொல்லாஞ்சலி.pdf/79

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

亨酸

அந்தப் பறவை அப்போது தன்னுடைய கம்பீரமானத்

ہم بی ، بہم 3": 窍盛 في 3: تيت قدة

வென்றுவிட்டான்! அவனுடைய க்கள் இனி மரணத்திற்கு அஞ்ச

இந்த உலகம் என்று மனிதனுக்குப் பிறப்பைக் கொடுத்

ததோ.அன்றே இறப்பையும் கொடுத்தது?

போல் உலகுக்கு வந்தவர்.

. நம்பிக்கையற்ற அந்த கிராம மக்களைப்போல.அரசியலில் கூத்தடித்துக் கொண்டிருப்பவர் கள் அறிஞர் அண்ணுவால் தெளிவு பெற்ருர்கள்.

உலகத்திலுள்ள 95 மூலப் பொருள்களைப்போல், தத்து வத்திலுள்ள 96 அம்சங்களும் அண்ணுவால் பொலிவு

పో

அந்த வான் பறவை என்று குன்றேறி நின்று குரல் ற, அறிஞர் அண்ணுவைப் பற்றி அகிலம்

என்னைப்போல் இன்ப துன்பங்களைக் கவனிக்காமல் அண்ணுவை நெருங்கிப் பார்த்தாலொழிய இந்தப் பேருண் மைகளைக் காணமுடியாது! . . . .

காணுதவர்கள் அந்த கிராம மக்களைப்போல் அறிவிருந் தும் அறியாதார். கண்டவர்கள் அப்பேருண்மைய்ை மற்றவர் கட்கு விண்டிடும் ஆற்றலுடையவர்கள்: -