பக்கம்:தமிழர் கண்ட கல்வி.pdf/28

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


... ? - 够 م. من مه. "ة" يبيه في ஆ క్షత్రాఇ5 తత్తమము, கவலையைப் போக்கும் மருந்தாய் --కాలి: தளர்ந்த சமயத்தில் முன்னின்று உதவி செய்யும் ஆறறல உடையது. கல்லாதவர்க்கு ஒரு துன்பம் I அவா ఎఖgఎ9వు ஆற்றிக்கொள்ள முடியாமல் தவிப்பர் கற்றவர்க்கோ அப்படியில்லை. தற்செயலாய் கைசியத்தில் முட்டுப்பாடு கேர்ந்தாலும், ஊக்கமது கைவிடேல்'. 'முயற்சி ੋ இகழ்ச்சியடையார் என்னும் தொடர் ് களு வரும. டிம்றும் பல உயர்ந்த நாற்கருத்துக் டுேம் Tag ಎತ್ತು ಹ6ಅ-೩pಹಿ ಆನ್ಲäಅ. கம்மை o தற்றறிந்த காமே இங்ங்னங்'தளர்ந்தால், (í: ாக்கிப் பிறர் ஏளனஞ் செய்யமாட்டார்களா? 65 தஞ்சியாவது தளராமல் இருப்பார்கள். அன்றியும் ಡ್ತೀ (கடந்துபோன) செயல்களே j எண்ணி இரங்குவது கற்றவரின் நல்லிலக்கணமும் ஆகாது. 'கற்குர்முன் தோன்கு கழிவு இரக்கம்" என்பது நான்மணிக் கடிகை யண்ருேt நூலே கண்பன் வாே ஒருபெரிய துன்பத்தால் மனம் வருங்து ാട്ട് ஆ மாற்றுவதற்காகத் தம் நண்பர் , 'iటోజశ్నకి ப்பது . ఆ சென்று ஏதாவது பேசிக் கொண் వఃపే: జఅణు தநீற்றவர்க்கோ நண்பர் எடுத்தும் ... °: கல்லதொரு நூலே エ 呜 தாடங்குவார்களேயால்ை ● దేవః 哆 மறக்கப்பட்டு L£) so ே ക്ക് .ே ;' புகைவண்டி முதலியவற்றில் 2;rcyff e. ff. áttað ஆகு கல்ல நூலிருந்தால் போதும். தாகப் பயணத்தை முடிக்கலாம். இன்பமாகவும் 58 தோன்றும் நூலே நண்பன்" என்று அறிவுடையார் கூறுவதும் இதுப்ற்றியே. தளர்ந்த சம்யத்தில் ஒரு கண்பன் செய்யக்கூடிய உதவியைக் கல்விநூல் செய்யும் என்பதில் ஐயமில்லை. செல்வரும் கற்ருேரும் செல்வர் ஒருவரும், கற்ற புலவர் ஒருவரும் ஒரேயள வாகப் பணம் எடுத்துக் கொண்டு வெளியூருக்குச் சென்ற தாகவும், சென் றவிடத்தில் பணமுழுவதும் இருவரிடக் திலும் திருட்டுப்போய் விட்டதாகவும் வைத்துக் கொள் வோம். அச்சமயம் செல்வர் வேறு வழியின்றித் திகைத்துத் திண்டாடுவார். புலவரோ தன் புலமையைக் காட்டி எங்ங்ணமாவது பிழைத்துக் கொள்வார். அங்குள்ள பொது மக்களும் புலவரை நோக்கி அந்தோ! படித்த மனித்ராகக் காணப்படுகின்ருர் என்றிரங்கி அவர்க்கு உணவு மு உதவிகளைச் செய்வர். இதைப் போன்ற நிகழ்ச்சிகளை காம் வாழ்க்கையில் கண்டிருப்போம். இதனை உ றுதிப்படுத்தும் பழைய வரலாறுகளும் உள்ளன. ாவிய 變 قصص محہ یمہ தளர்ந்துழி உதவுங் கல்வி வப்பிரகாச அடிகளாரும் பிரபுலிங்கலீலை றும் வாயிலாக இக்கருத்தை ப்ல முனிவர்களின் தளர்ச்சி. கு உவமையாகக் குறிப் நல்லாற்றுார் சி என்னும் நூலில் உவகை கூ வலியுறுத்திப் போங்துளார். யைப் போக்கிய துருவாசமுனிவர்க் பிட்டு, "தளர்ந்துழி உதவும் கல்வி தானென' எனக் கூறியுள்ளார்.