பக்கம்:தமிழர் கண்ட கல்வி.pdf/35

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


66 t * " حسن 羲 క్షక్ష్ `ಗ್ತ -- . . . . . . . , - திகழ்ந்து விளங்குல் த் : డఫ్రే - క్ష్ : عفناني 37.اخذت *5L0f5 go a--- ஐ& مسیر o - . o _ • o • • د “% وني .ص பெற்ருன் எனபதைக் கேள்விப்பட்டதும் தசரதன்,முன் է0 { * t: ళ్ల # ද්‍රි శ్లో நீர்ஞ் அப்போதே,மிக ஆடி ஆ 蟹 இ & ੇr g ஒளிலும், பெரிய மகிழ்ச்சி யடைந்தானம். இது உவகை. பின் இராமன் சிதையை ம 客基3 *。 இது இரண்டா ணந்து த்சரதன் முகலாகுேர்ோடு அயோத்திக்குக் திரும்பினன். அப்போது குல எதிரியும். சாதன அடிக்கடி அஞ்சச். செய்த்வனும் ழாகிய, பரசுர்மன்_வழியில் வன்தெதிர்த்தான். த்வன் இன்ஆன் இiஇதன்ச்ர்ேன்ச்ே தீச்சரதன் கண்டு முன்னிலும் பெரியம்கிழ்ச்சி - - f * B. இது முன்ருவது உவகை பின்பு, காள்ாக..:... ? ? کیا ۔ நாளர்கத் தசரதன் கிழப் பருவம் அடைந்தான். ஆதலின் டிருப்பது கருதி,துேரத்தித்துக் பிள்ளைக்குப் பட்டம் கட்டிவிட வேண்டுமென விரும்பின்ை. கண்னேஸ்ககிண்மீன் ஒருநாள் இட்ட குரு முன்ம்ெ. ச்ே கண்ணேறு கழித்தல்.(கிருஷ் اة ة ب: ښئiنه جُین هم .. ”زه ييجز • 登 * ممنخنثGجمء ۰* . پهصنـه عنصـــــ r 3 f ۰۰۰ی، ۰۰ع * வி.பிள் க்ளின் :- துடும்.கொலுமண்டபத்தில் வீற்றிருந்தபோது '; என.ே iప్తి : - - w * : . * * . * #3 & જૂ * ః - - مـ వ్రై برمي " تشي لا ية يونية نتية يتم تج مي. tf ఫ్రో| வாச்கம் கேட்iலும்;ழ்த்ன்ப்த்;ழ் لایه § 莓 - துஆ இழுக்கு

9. § *ー五*ー。 - - . . .x: A శభ్ద :- - • - * கானகாவது. உவகை
  • us . . g - - -- - 3 - or

姿

  •  : , సే . "

1. முதிர்கின்றது. ஒய்விெடுத்துக் - 命 - o ...” -. • * - s این مجموم ه. بة نس : تعت హ్రోజ్నెఫ్టిక్షేత్రాg4 கண்ணேறுகழிக்குத் ஆனை தன் ஆத்த்தும்: బ్రొత్థ னறு தன 'விருப்ப்த்ன்த் வ்ெளியிட்ட்ான். • శీ : -இ (ခ်င္ရင္းr:iô . gಿಣ್ಣ ఫ్లీ ఉశ iöirii goigos 凄 "...

SOIT to - . , _" :" به _ یعنی تگ مچه - ۰چ به Eர் அரசனை நோக்கி, அரசே! தங்கள் ... " கலுலனுழ. - அதுவாகுல் அப்படியே செய்யல்ாம் *:::= . . . "

-- . - *نيتين تتذ : مسج ..،ة من இ -من بھی ஆாருள. $6. இல * યુદ્ધ કૃ. .فيجن - grfrtAdesir پیوند வ்ேனேயே கேன்வாங்சி வற்பார்க்ள்: - ః _āā2.3 ::::: * * |வ்னேயே அனைவரும் இரும்பி வரவேவறபரகளுன் ளான ; கமது பெரிய அரசியல் எறம. “, نشانی بوده : " " خاص "" وبگاه நீதிக்ர்ய்ம் 'விரும்ப்ாள். - என * * : A* """ இ. -: • *. * “ . • * * எண்: డిణా முதலானுேர் ஆவிரும்பமாட்டார்கன் ஆஎண்.: బ్రిడ్జిణాఫ్రో ఆ ఖg(త్తాపత్రా ... • کس : " شاه و کنایه به کناره ينيين يُيَةِ - هو من * 3 م - عن வெளிப்பன்ட்இே لینه క్ష్ ஒருவி •. - క•, •4:: - so இகழஆழ்த்திலுரத்இத் கைப் பூெருதியிருந்த்ஜ் డెస్క్లో .* బ్దే שמני s விரும்பப்பட்லரும்னு