பக்கம்:தமிழர் கண்ட கல்வி.pdf/38

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


22

கடைதினத்தோர் ஆயினும் கற்றறித் தோரைத்

ததிைனத்து வைக்கப் படும்: தோணி இயக்குவான் தொல்லை வருணத்துக் .காணிற் கடைப்பட்டான் என்றிகழார்-காணு அவன்துணையா ஆறுபோ யற்றே நூல் கற்ற மகன்துணையா நல்ல கொளல்' என்னும் காலடியாரும், "நாற்பால் குலத்தில் மேற்பால் ஒருவன் கற்றிலனுயிற் கீழிருப் பவனே) "எக்குடியிற் பிறப்பினும் பாவரே ஆயினும் அக்குடியிற் கற்ருேரை மேல்வருக என்பார்: என்னும் கறுங்தொகையும் நன்கு வலியுறுத்துகின்றன. எனவே, பிள்ளே கட்குள்ள வயது வேற்றுமை சாதி வேற்றுமை என்னும் இருட்டுக்களைப் போக்கி ஒளிவீசச் செய்யும் விளக்கு, கல்வியே என்பது இனிது புலனுகும். பெற்ருேள் கடமை பிள்ளைகளின் கல்ஜி பெற்ருேர் கையில்தான் உள்ளது. : - శి* 6ుపోక (వావాణా உணர்ந்து தம் க் கட்டாயம் படிக்க வைக்கவேண்டும். பெற்று கோழுக்க வளர்த்து விட்டுவிடுவது கூடாது. ஏழை களில் சிலரும் செல்வரில் சிலரும் கம்பிள்ளைகளை கன்கு படிக்க வைக்காமல் இருக்கின்ருர்கள். அவர்களில் ஒரு சிலரே அங்கனம் செய்பவர்கள். இங்கு எடுத்துக் கொள்ளும் ஆராய்ச்சி அன்னேரைப் பற்றியதே. {2} افسانۂ o 1 դ:»

  1. .

இ.இ ārr, ஒருசில ஏழைகள் ஒருசில ஏழைப் பெற்றேர்கள். தம் பிள்ளைகளே இளமையிலேயே மாடுமேய்த்தல். பயிர்வேலை செய்தல், 73 நெசவு முதலிய தொழில்களில் ஈடுபடுத்திவிடுகின்ஞ்ச்:ள். இதற்குக் காரணம் கொடிய வறுமையே, இருப்பினும் அங்ங்ணம் செய்தல் கூடாது. எப்பாடு tستكساس hrتعتبر الهته குறிப் பிட்ட ஒரளவேனும் படிக்க வைத்தே தீரவிேண்டும். பின்னரே தொழிலில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். ஒருசில செல்வர்கள் ஒருசில செல்வர்கள் "கம்பிள் ஆரக்கு என்ன குறைச்சல், காம்தாம் கிறைய வீடு வாசல், கிலர்ே, భ్రాత్ கட்டு முதலிய செல்வங்களைத் தேடி வைத்து 3-7(30; ೨cfಹಿ நகத்தில் அழுக்குப் படாமல் சாப்பிட்டுக் ణ్డ ಹಲೂ கண்ணுக்கு அழகாக இருந்தாலேயே துேம் 67ಿಣ னிக் கொழுக்க வைக்கின்ருர்கள். ஆப்பிள்களயும் ఆత్రణతాత வங்களே கம்பி இறுமாந்து திகின்றன். பெற்றேரும் அவனே மிரட்டிப் பள்ளிக்கூடம் #ಐಆJ16ು s மேலும் மேலும் செல்லம் கொடுக்கத் தொடங்குகின்றர்கள். இது அறவே கூடாது. இதல்ை பிள் ரயானவன் பிற்காலத்தில் விரைந்து கெடுவான். ஏனெனில், ಎದ್ದ್ದಿ ಸಿಹಿ யுடையன அல்ல அல்லவா? வள்ளுவர் ஆறறபபடி 34:ు. விழுச் செல்வம்' கல்வியன்ருே? ஆதலின் @ಹಿಲ್ಫ56ir. தமக்குப் பின்னல் தம் 367 ಹಿ757 வைத்துவிட்டுப் போத வேண்டிய எச்சம் (மீதியான சொத்து) கல்வி.ே பாகும். எனயன சிறந்த சொக்காகா. இதன. எச்சம் என ஒருவன் மக்கட்குச் செய்வன விச்சைமற் றல்ல பிற (விச்சை - கல்வி) என்னும் நாலடியாரால் நன்கு தெளியலாம். శిశ్రణీత, செல்வர்கள். தம் பிள்ளே கட்கு முதன்மையான செல்வ மாகக் கல்வியைத் தேடி வைத்து. ஏனைய செல்வங்களை ஒரு 5