பக்கம்:தமிழர் கண்ட கல்வி.pdf/94

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


184 - ப்பா - காய் சோம்பல் மிகக்கெடுதி பபப -த 令 சொன்ன சொல்லைத் தட்ட்ாதே பாப்பா தேம்பி பழங்குழந்தை நொண்டி- 象 திடிங்கொண்டு போராடு பாப்பா. "தமிழ்த்திரு நாடுதன்னைப் பெற்ற- எங்கள் தாய்என்று கும்பிடடி பாபப அமிழ்தில் இனியதடி பப்ப-கம் 紳 ஆன்ருேர்கள் தேசமடி பாப்பா. "சகதிகள்.இல்லாதுப்பா-குலத்- ● தாழ்ச்சி உயர்ச்சி சொல்லல் பாவம் நீதி உயர்ந்த மதி கல்வி-அன்பு $ 9 நிறைய உட்ையவர்கள் மேலோர். . * 娜 க்கைப் ன்படுத்தப் பாடி 伞 bலாம் குழங்தை உள்ளத்தைப் பண்ப ● ஆ கவிமணியோ கதைகளையே த கிச் சிறுவர் கல்விக்குச் சிறந்த பணியாற்றியுள்ளார். அதில் ஒன்றைக் காண்போம். ஊகமுள்ள காகம் தண்ணிர் கிடையாமல்-கசகமொன்று தவித்த அலகையிலே மண்ணுற் செய்தஒரு-சாடியின வழியிற் கண்டதம்மா ● சாடியின் மீதிருத்து தைையச் சாய்த்து நோக்கிடவே சாடியிலே ಗಿ–ಕ್ಲpGp தண்ணிர் தெரிந்ததம்மா. காகம் உடனெழுந்து-சிறுசிறு கற்கள் பொதுக்கிவந்து 185 空座tprü并 அடியிலுன்-அவத்தை ஒவ்வெர்ன்ருய் கிட்டதம்மா, இட்டிட வேநீரும்- மேலே எமுந்து வந்ததம்மா 3Fl t‘.upr கக்குடித்துக்-காகம் க்ளர்ச்சி தீர்ந்ததம்மா ஊக்க டிேயவர்க்குத்-துன்பம் இதில் இல்லையம்மா ஆக்கம் பெருகு மம்மா-அதை; அறிந்தி வேண்டும். - இவ்விதப் பாடல்களால் கைகுக் கதையும், திேக்கு திேயும் கிடைக்கின்றனவல்லவா? 'இளைஞர் இலக்.ை எழுதிய பாரதிதாசன் பெண் கல்விக்கும் பாடல்கள் ாமுகியுள்ளார். அவரது 'இசையமுதம்: -F కg L அன்லிருந்து இரண்டு :பாடல்களே இவன் பார்ப்போம் :- • பெண் கல்வி "பெண்களால் முன்னெறக் கூடும்.-நம் வண் தமிழ் கடும் எந்நாடும், &Egór&alTri வழிகான முடிவதைப் போலே கால்களால் முன்னேற முடிவதைப் போல, பெண்கள்ல் முன்னேறக் கூடும் பயத் பெண்ணினுல் தீமை!-என்ன பயன்வி2ளப் பாளந்த ஊமை? நெடுந்தமிழ் நாடெனும் செல்வி.-நல்ல திலகான வைத்திடும் பெண்களின் கல்வி பெண்களால் முன்னேறக் கூடும் பெற்றதல்தந்தைதாய் மாரே-நும் 12 -