பக்கம்:தமிழ்ச்சொல் விளக்கம்.pdf/45

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

பெயர் வினை வேறுபாடு 43 சொல் பெயர்ப்பொருள் வினைப்பொருள் ஒலி ... ஆரவாரம்,பேரிசை . சப்தி:ஆரவாரி ஒற்று . வேவு தூதன் ... ஒற்றியெடு ஒடு . ஒடு; சிப்பி . விரைந்துசெல் &#1–ss ..... ஆடு,எருமை முதலியவற்றின் -ஆண் வினா ... வினவுசெலுத்து மணம்,வாசனை;விரைவு ... கடிப்பாய் معاهده ات ද්ණ්L ........... கடைமுடிவு:இடம் ... கடைவாய் கட்டு . பொய்,காவல் ... கட்டுவாய் கணி ... வேங்கைமரம் .... கணக்கிடு;குணி 56ច ... எல்லை;சொல் ... அழை:இரங்கு ද්%6ථී60 ......... மான்,கல்வி ... குலை;அழி கல் ... மலை;ஒலிக்குறிப்பு . படி;தோண்டு கவர் . மரக்கப்பு ..... அபகரி கவி . பா:குரங்கு:புலவன் . மூடு கழி ... உப்பங்கழி;மிகுதி ... நீக்குகடத்து g ..... சூலம் . அலம்பு:கழுவுا)56 கறி ... மிளகுகாய்கறி ... கடி கனி . செறிவு:பழம் ... நைஇரங்கு BiIf ..... சோலை;சரசுவதி ... காவல்செய்;இரட்சி காய் ... மரத்தின் காய் . கோபி