பக்கம்:தமிழ்ச் சொல்லாக்கம்.pdf/214

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

212

உவமைக்கவிஞர் சுரதா


அறிதுயில் 17, 36
அறிபொருள் வல்லுநர் 124
அறிவியப்பு 98
அறிவு 40, 182
அறிவுஒளி 176
அறிவுக்கடல் 54, 67
அறிவுடைமை 112
அறிவு நுணுக்கம் 76
அறிவு மயக்கம் 13
அறுத்துற்றியாற்றும் மருத்துவர்கள் 145
அறை 27
அறைகள் 22
அனற்கோல் 179
அன்பிதழ் 185
ஆகாயச் சுறண்டிகள் 91
ஆக்கச் சொல்வன்மை 156
ஆடை 188
ஆட்டக்கடுதாசிகள் 135
ஆணையாளர் 158, 194
ஆண்டு 148
ஆண்மை 35
ஆதரவுகள் 79
ஆரவாரித்தல் 112
ஆராய்ச்சி 40
ஆர்வகர் சங்கம் 181
ஆலைகள் 23
ஆழிவிரல் 43
ஆவடையார் 106
ஆவி (உயிர்) 147
ஆவிஎண்ணெய்ப் பொட்டி 107
ஆவி வண்டி 34
ஆறுபகை 33
ஆறெழுத்து 142
இசை 148
இசைத்தமிழன் 195
இசைப்புலவர்கள் 75
இடங்கழி 131
இடப்பக்கம் 17
இடுதல் 151
இணைமொழிக்குறி 90
இதழ்கள் 14, 191
இந்தியத் தமிழர்கள் 189
இருப்பு 16, 109
இலக்கியமாட்சி 105
இலவந்திகை 183
இலைவீடு 124
இல்லார் 67
இயங்காப் பொருள் 113
இயல்பு 17
இயற்கை 42
இயற்கைத் திரிபு 63
இயற்றுவோன் 138
இயைந்தகாலம் 80
இருட்டுவாணிபம் 171
இரைக்குழல் 128
இழுத்துத் தள்ளுதல் 42
இழை 148
இளமுலையம்மை 112
இளமை 42
இளவழகனார் 66
இளிவரவு 35
இளைஞர்கள் 76
இளைப்பாறும் சம்பளம் 174
இளையவர் 41
இளையவள் 192
இறகு 33
இறப்பு ஏற்பாடு 125
இனிப்புணா 118
இன்தமிழ் 151
இன்பவாரி 112
உடலசைவுகள் 5, 45
உடல் 148
உடற்கூற்றுநூல் 126
உடற்செயல்நூல் 126
உடற்பொறை 17
உடன்படல் 71
உடன்படிக்கை 109