பக்கம்:தமிழ்ச் சொல்லாக்கம்.pdf/36

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

34

உவமைக்கவிஞர் சுரதாTrain – ஆவிவண்டி

தெம்ஸ் நதிக்கீழ் ஆவி வண்டி
சேர்கின்ற தாங்கிலரின்
வம்சப்பேர் எக்காலும்
மாறா அடையாளம்.

ஆவிக்கப்பல் மேலோட
ஆவி வண்டி கீழோட
மேவச் செய் ஆங்கிலர்வி
சித்திரத்தை யாதுரைப்பேன்?

நூல் :விவேக ரஸ வீரன் கதை (1904)
Great world's Fair – உலகத்துப் பெருஞ்சந்தை

ஹிந்துமதத்தையும் ஹிந்துக்களின் தத்துவ ஞானத்தையும் பிற தேசங்களிலுள்ளவர்ளுக்குக் கற்பிக்க வேண்டுமென்ற அவா இவருக்கு மிக விருந்தது. இவ்வெண்ண மேற்கொண்டு 1893 ஆம் வருஷத்தில் இந்தியாவினின்றுங் கிளம்பி அமெரிக்கா கண்டத்தை நோக்கிச் சென்றார். சிக்காகோ என்னும் நகரத்தையடைந்து ஆங்கு நடந்த 'உலகத்துப் பெருஞ்சந்தை' (Great World's Fair)க்குச் சென்றனர். உலகத்திலுள்ள மதங்கட்கான சபையில் இவரை ஹிந்து மதத்திற்கும் வேதாந்த நிலைமைக்கும் பிரதிநிதியாக அங்குள்ளர் ஒப்புக் கொண்டனர். 1894ஆவது வருஷம் முழுவதும் ஆங்காங்குப் பிரசங்கங்கள் செய்தனர்.

நூல் : மகாஜன மண்டலி (1904) பக். 3637)
நூலாசிரியர் : டி.ஏ. ஸ்வாமிநாத ஐயர் (ஆர்யா பத்திரிகை ஆசிரியர்)
TRANSLATER - மொழிபெயர்ப்பாளர்

முதன்முதலில் அவர் செங்கற்பட்டுக் கலெக்டர் ஆபீசில் டிரான்ஸ்லேட்ராய் (மொழிபெயர்ப்பவராய்) அமர்ந்தார். படிப்படியாய் உத்தியோகத்திலுயர்ந்து. சீக்கிர காலத்திலேயே நெல்லூர் ஜில்லாவிற் பிரதான சிரேஸ்தேதாராயினர்.

மேற்படி நூல் : பக் 155