பக்கம்:தமிழ்ச் சொல்லாக்கம்.pdf/37

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

தமிழ்ச் சொல்லாக்கம்

35Mortgage – பொந்தகம், ஒற்றி

Mortgage பெந்தனம், ஒற்றியென்பவைள் முறையே பெந்தகம், ஒத்தியென வழக்கச் சொற்களாகிவிட்டன. இவைகளைப் பற்றி இங்கிலிஷ் கவர்ண்மெண்டார் 1798-௵லத்திய 1-வது ரெகுலேஷன், என்றும், 1806-௵லத்திய 17-வது ரெகுலேஷன் என்றும், இருவகைச் சட்டங்கள் ஆதியில் ஏற்படுத்தியிருந்தார்கள்.

இதழ் : விவகார போதினி (1904) புத்தகம் - 1 இலக்கம் - 1, பக், 12
ஆசிரியர் : எ. நடேசபிள்ளை (திருவாரூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் முன்சீப் கோர்ட்டு பிளிடர்)

ஆசாரம் ஒழுக்கம்
வியவகாரம் வழக்கு
பிராயச்சித்தம் கழுவாய்
பிரத்தியட்சம் கண்கூடு
வானப்பிரஸ்தநிலை புறத்தாறு
சுதந்தரம் உரிமை
அவயவம் உறுப்பு
அமிர்தம் சாவா மருந்து
நீதி நடுவு
முத்தி பெறுதல் வீடுபேறு
தரித்திரன் வறியன்
நிந்தை வசை
சுரோத்திரம் செவி
சட்சு கண்
சிங்குவை நாக்கு
புருஷார்த்தங்களைக்
கூறும் சாஸ்திரங்கள்
உறுதி நூல்கள்
அவமானம் இளிவரவு
விரோதம் மாறுபாடு
பராக்கிரமம் ஆண்மை