பக்கம்:தமிழ்த் திருநாள்.pdf/9

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


6. தமிழின் பெருமை.

எடுப்பு தமிழின் பெருமை -ேதான் அறிவாயோ தமிழ்போல் இனிக்கும் தண்மாங் குயிலே (தமிழின்)

உடன் எடுப்பு - அமிழ்தினும் இனியது அருந்தி மகிழவே, அஞ்செவி நிறைவது கெஞ்சம் நெகிழவே (தமிழின்)

. | -

அடிகள் முன்னே தோன்றி, மொழிபல வழங்கிற்று, தன்னே ரொத்துத் தனித்து முழங்கிற்று (தமிழின்)

தெய்வங் தனைப்பின்னே திரியவைத்தது, உய்வழி கற்ருேர்க்கு உறச்செய் வித்தது (தமிழின்) முன்னமோர் புலவற்கு முரசு கட்டிலில் . மன்னன் விசிறியே மகிழ விட்டது (தமிழின்) ஆரியம் போல் வழக்கு) அழிந்து மறையாது, கேரிய புகழுடன் நின்று குறையாது (தமிழின்) எண்ணியவர்க்கருள் இறைவனப் போல கண்ணி வளர்ப்பவர்க்கு கலந்தரும் சால (தமிழின்)

7. காலங் கழிப்பீரோ?

எடுப்பு காலங் கழிப்பீரோ-இனியும் கன்னித் தமிழைக் கற்றுக் களிக்காமல் (காலம்)

8

8