பக்கம்:தமிழ்நாடும் மொழியும்.pdf/259

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

242

தமிழ்நாடும் மொழியும்


32. பல்லவர் அரசாண்ட காலத்தில் தமிழ் வளர்ந்த வரலாற்றைச் சுருக்கி வரைக.
33 பாண்டித்துரைத் தேவர் நிறுவிய தமிழ்ச் சங்கத்தின் வரலாற்றையும், அச்சங்கத்தினுல் தமிழுக்கு விளைந்த நன்மைகளையும் விளக்கிக் கூறுக.
34 தமிழில் வழங்கும் ஐரோப்பிய மொழிச் சொற்களை வகைப்படுத்திக் காட்டுக. [அக். 1949]
35 "பொருப்பிலே பிறந்து தென்னன் புகழிலே

கிடந்து சங்கத்- - திருப்பிலே இருந்து வைகை ஏட்டிலே தவழ்ந்த பேதை”' -இக்கவியிலுள்ள கருத்துக்களை ஆராய்க.

36 தென்னாட்டில் திருமடங்கள் தோன்றித் தமிழ் வளர்த்த வரலாற்றைச் சுருக்கி எழுதுக.
37 “தமிழ்நாட்டுத் திருக்கோவில்கள் கலைக் கோவில்களாகவும் திகழ்ந்தன -இவ்வுண்மையை விளக்குக.
38 திரிசொல், திசைச் சொல்-இவற்றின் தன்மையை விளக்கி உதாரணந் தருக.
39 “தமிழ்நாட்டின் சீர் ஒங்கி இருந்த காலமே தமிழ் மொழி சிறப்புற்றிருந்த காலம்” -இக்கொள்கையை ஆராய்க. [நவ. 1950]
40. செந்தமிழ், கொடுந்தமிழ் என்ற பாகுபாடு எந்த அடிப்படையின்மேல் எழுந்தது? அதனால் அறியக் கிடக்கும் மொழி வரலாறென்ன?
41 தமிழிலக்கணத்தில் உள்ள உயிர், மெய், ஆய்தம், உயர்திணை, அஃறிணை என்னும் குறியீடுகள் பாராட்டத் தக்க முறையில் அமைந்துள்ளன என்பதை விளக்குக.