பக்கம்:தமிழ்நாடும் மொழியும்.pdf/7

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.
பிழை திருத்தம்
பக்கம் வரி பிழை திருத்தம்
1 21 வாணிபம் வாணிகம்
2 20 காலத்திலே காலத்தில்
4 6 அது அவை
14 26 அவை அது
20 6 சாருலும் சாற்றலும்
23 2 தோன்றுவது தோன்றுவன
25 10 இருந்த இருந்து
30 24 கூறுக்கு கூற்றுக்கு
25 நாளிகை நாழிகை
31 26 நிரையை ஆநிரையை
39 24 வள்ளண்மை வள்ளன்மை
47 15 பன்டை பண்டை
48 1 கிளி இளி
20 ஒங்கிய ஓங்கிய
49 13 பெரிய பெயரிய
16 செபியன் செம்பியன்
50 11 கோட்டையையும் கோட்டையும்
27 செய்தது செய்தன
66 29 சோழ சோழனை
80 8 இதனுல் இவற்றால்
87 9 அளிக்கப்பட்டது அளிக்கப்பட்டன
95 17 கோட்டங்களிலும் கோட்டத்திலும்
118 13 சமய குரவர்கள் சமயக்குரவர்களால்
146 10 ஆட்கி ஆட்சி
148 8 வாணிப வாணிக
150 25
166 23 வாய்ந்தது வாய்ந்தன
174 21 வளரலாயிற்று வளராயிலன
176 8 தமிசையே தமிழிசையே