பக்கம்:தமிழ்நாட்டு வட எல்லை.pdf/33

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


அாசன் மண்டலம் கோட்டம் | நாடு ஊர் சான்று

1. கந்திவர்மன். தொண்டை புழல் கோட்டம் | அடையாறு «stre58à @iwu?ò | Ep.Ind.III (கி.பி. 525.550) மண்டலம்! p. 14I 2. பரமேசுவர бар. ஊற்றுக்காட்டுக் நீர்வேளூர் நாடு கூரம் (காஞ்சியி| S. . . - 2 வர்மன்.1 i கோட்டம் விருந்து 7 கல்) p. 144 (ഭ.ഴ. 670.685) : - 3. கந்திவர்மன் (! டிை திருவேங்கடக் குடஆக் காடு திருச்சோகினுரர் 262 of 1904

(கி.பி. 775.825) கோட்டம் (திருச்சானுTர்) 4. கத்திவர்மன்.I бар. புழல் கோட்டம் |ஞாயிறு நாடு திருக்காட்டுப் S. I. I.-II. (கி.பி. 840.865) பள்ளி 98 டிை бар. பையூர் இளங் திருவான்பூர் Nellore

கோட்டம் (udéosolb) Ins. Vol. I நெல்லூர் ஜில்லா p. 430 5.கிருபதுங்கவர்மன் бар. திருவேங்கடக் சிலே காடு திருவிப்பிரம் 228 Of 1902

(கி.பி. 850.880) கோட்டம் பேடு

டிை டை பழுவூர்க் கோட் மாங்காட்டு நாடு காவேரிப்பாக்கம் 394 of 1905

- Ltd : 6. கம்பவர்மன் டிை பல்குன்றக் தென் ஆற்றுார் குளத்தூர் 283 of 1919

கோட்டம் : 7.அபராசிதவர்மன் டிை பையூர் இளங் தெக்கூர் நாடு ; சத்தியவேடு 31 of 1912

(கி.பி. 870.890) - கோட்டம் |

டிை புழல் கோட்டம் ஞாயிறு நாடு |ஒற்றியூர் 163 of 1912 8,வைாமேகவர்மன் ങു. தாமல் கோட்டம் | பொய்கை 150 of 1916

கல்லூர்