பக்கம்:தமிழ்நூல் தொகுப்புக் கலைக் களஞ்சியம்.pdf/74

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


உலக மொழிகளில் நூல் தொகுப்புக்கலை 49 ancient Poetries=பழங்காலச் செய்யுள் திரட்டு) என்னும் பெயரில் ஒரு நூல் தொகுத்து வெளியிட்டார். பதினாறு-பதினேழாம் நூற்றாண்டுகளில் கிரீக்கிலிருந்து இலத்தீனில் பல மொழி பெயர்ப்புத் தொகை நூல்கள் G&srcissor. 6.1%. 1518-Qā, Sir Thomas More, William Lilly என்பவர்கள் மொழிபெயர்த்து நூல்கள் உருவாக்கினர். கிரோ சியஸ் (Hugo Grotus) என்பவரது மொழிபெயர்ப்புத் தொகை நூல், 1583 முதல் 1645 வரை மிகவும் சிறந்ததாகப் பாராட்டப் பெற்றுப் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது. இந்தக் காலத்தில், குறிப்பிட்ட் கலைகள், முதலிய பல துறை பற்றிய பாடல்கள், தனித்தனித் தொகுதியாகத் தொகுக் கப்பெற்றுப் புதுப்புது முறையில் தொகைநூல்கள் தோன்ற லாயின. சிறந்த சுவைமிக்க பாடல்களே இவற்றில் இடம் பெற்றன. கி.பி. 1608.14 ஆண்டுகளில், ழான் க்ருத்தெர் (Jan Gruter) என்பவர், இத்தாலி, பிரான்சு, செர்மனி, பெல்ஜியம் ஆகிய நாடுகளில் வாழ்ந்த இலத்தீன்மொழி வல்ல பாவலர் கள் இலத்தீனில் இயற்றிய பாடல்கள் பலவற்றைத் தொகுத்து :Delitiae என்னும் பெயரில் ஒரு தொகைநூல் வெளியிட்டார். பன்னாட்டுப் பாவலர்களின் பாடல்களின் தொகுப்பு ஒரு புது முறை யன்றோ! மிகச் சிறந்த இலத்தீன் பாவலராகிய மார்சியல்’ (Martial) என்பவரது உழைப்பிற்குப் பின், பதினெட்டாம் நூற்றாண்டுக் காலத்தில், இலத்தீனில் தொகை நூல்களின் தோற்றம் மங்கத் தொடங்கியது. ஆயினும் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் மொழி பெயர்ப்புத் தொகைநூல்கள் சிலவும், கிரீக் மாதிரியைப் பின்பற்றிய தொகைநூல்கள் சிலவும் தோன்றின. வில்லியம் Egirsira gör Garíf (William Johnson Cory: 1823–92) 676örlusufř இந்த முறையில் முயன்று இலத்தீனில் தொகைநூல் படைத் தாா. ‘Salamasiun Manuscriptus’ srcir@lih sms@ugšg|thuiąż தொகைநூல் பற்றி முன்பு (பக்கம்-48) பார்த்தோமல்லவா?