பக்கம்:தமிழ்நூல் தொகுப்புக் கலைக் களஞ்சியம்.pdf/786

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


7. கருத்து வழங்கிய கருவூலங்கள் - குறிப்பு: முதலில் இந்நூலின் மேற்கோள் நூலின் பெயரும் அதன் உட்பிரிவும், அடுத்து ஆசிரியர் பெயரும், இறுதியாக இந்நூலின் பக்க எண்ணும் கீழே தரப்பட்டிருக்கும். - தொல்காப்பியம்-1,74,94-தொல்காப்பியர்-7 தொல்காப்பியச் சிறப்புப் பாயிரம்-பனம்பாரனார்-8 தொல்காப்பியம்-செய்யுளியல்-95-பேராசிரியர் உரை-9 பேரகத்தியம்-அகத்தியர்-14 - தனிப்பாடல்-நெய் பிறந்தது'-16 நன்னூல்-268-பவணந்தி முனிவர்-16 நீதி நெறி விளக்கம்-6-குமர குருபரர்-22 உளவியல் நூல்-உளவியலார்-28- - இலத்தீன்-பிரஞ்சு-தமிழ் அகராதி-முசே, துய்புய்-28 Dictionnaire gllustr’s Latin –Francais -Felix Gaffiot–28 Cassell's Latin Dictionary - Cassell–28 Dictionnaire Etymologique – Albert Dauzat–29 Dictionnaire De La’Langue Francaise-Emile Littr’e–29 Lexique Francaise-Latin-E.Sommar–29 . Encyclopaedia Britannica. Volume 2 — Page No — 29.—29 Encyclopaedia Americana – Volume2–Page No. 17–30 The New Funk. & Wagnalis Encyyclopaedia-Volume-2–30 மதுரைக் காஞ்சி-இறுதிப் பாடல்-மாங்குடி மருதனார்-32 பெரிய புராணம்-தடுத்தாட் கொண்டி புராணம்-70-சேக் கிழார்-322 சோண சைல மாலை-39-நல்லாற்றுர்ச்சிவப்பிரகாசர்-32 திருவருட்யா கோடையிலே'-வடலூர் இராமலிங்கர்-32 Oxford English Dictionary. 32 An Anthology of world Literature - Philo .M.Buck—79 தண்டியலங்காரம்-பொதுவணியியல் 5-தண்டியாசிரியர் பழைய உரை-81 History of Classical Sanskrit Literature— - M.Krishnac hariar mac M.A., M.L., Ph.D.–83 M.Krishnma chariar,