பக்கம்:தமிழ்நூல் தொகுப்புக் கலைக் களஞ்சியம்.pdf/788

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


766 - தமிழ்நூல் தொகுப்புக் கலை தொல்காப்பியம்-உயிர் மயங்கியல்-42,43, 44 - & நச்சினார்க் . - கினியர் உரை-123 குறுத்தொகை - 60-பரணர் -124 - நற்றிணை - 376 - கபிலர்-124 -. புறநானூறு 380-கருவூர்க் கதப் பிள்ளை-125 அகநானூறு -272 - மதுரை அறுவை வாணிகன் இள வ்ேட்ட னார் 125 அகநானூறு - 273-ஒளவையார்-125 குறுந்தொகை 282-நாகம் போத்தன் 125 அகநூனுாறு-178-பரணர்-125 சிலப்பதிகாரம்-13-156-இளங்கோவடிகள் 125 நற்றிணை-244-கூற்றங் குமரனார் 126 நற்றிணை-313-தங்கால் பொன் கொல்லன் வெண்நாகனார் - = - 126 அகநானூறு -47-ஆலம் பேரிச் சாத்தனார் 126 அகநானூறு-68-ஊட்டியார் 126 குறுந்தொகை-282 நாகம்பேந்தன்-126 அகநானூறு-178-பரணர்-127 யாப்பருங்கலம்-30, 49-விருத்தியுரை-அமிர்தசாகரனார் 128 நற்றிணை-313-தங்கால் பொன் கொல்லன் வெண் நாகனார் - \ - 129 சிலப்பதிகாரம்-ஊர் காண்காதை-88, 89-இளங்கோ-129 தொல்காப்பியம்- செய்யுளியல் 77 முதல் 80& இளம் பூரணர், நச்சினார்க் கினியர், பேராசிரியர் உரைகள்-131 திவாகர நிகண்டு-திவாகரர் 134 - பிங்கல நிகண்டு-238,35l-பிங்கலர் 134 மதுரைக் காஞ்சி - 222-3-மாங்குடி மருதனார் & நச்சினார்க் - ... • -- கினியர் உரை 135 குறுந்தொகை-23-ஒளவை யார்-135 + - .نة சிலப்பதிகாரம்-நடுகல் காதை-25,26-இளங்கோ -135 பதிற்றுப்பத்து-43-பரணர் -135 . திவாகர நிகண்டு-ஒலி பற்றிய பெயர்த் தொகுதி-திவாகரர் –135