பக்கம்:தமிழ்நூல் தொகுப்புக் கலைக் களஞ்சியம்.pdf/789

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


* م கருத்து வழங்கிய கருவூலங்கள் 76

பிங்கல நிகண்டு-பண்பின் செயலின் பகுதி-323-பிங்கலர் —136 சூடாமணி நிகண்டு-ஒலிப் பெயர்த் தொகுதி-29-மண்டல - புருடர் -136 தேவாரம்-சம்பந்தரின் வியாழக் குறிஞ்சிப் பண் பதிகங்கள் –838 சிலப்பதிகாரம்-நடுகல் காதை-31முதல் 36-இளங்கோ -139 சிற்றம்பலக் கவிராயர் வீட்டு ஓலைச் சுவடி –140 சிலப்பதிகார உரைப் பாயிரம்-அடியார்க்கு நல்லார் -140 புறப் பொருள் வெண்பா மாலை-சிறப்புப் பாயிரச் செய்யுள் -- 142 தொல்காப்பியம்-மரபியல்-94-பேராசிரியர் உரை —143 மாறனலங்காரம்-76-உரையாசிரியர் உரை –143 தொல்காப்பியம்-புறத்திணையியல்-1. இளம்பூரணர் உரை –145 -மரபியல்-112, 110, 100-147 , -புறத்திணையியல்-2,5,7,22,25,4 -148 -இளம்பூரணர் உரை-நச்சினார்க் கினியர் உரை -148 இலக்கண விளக்கம்-புறத்திணையியல்-1,2 - -வைத்திய நாததேசிகர் -150 5 * பன்னிரு படலம் -151 யாப்பருங்கலம்-ஒழிபியல்-3-அமிர்த சாகரனார் -விருத்தி உரை -153 தொல்காப்பியம்-மரபியல்-94-பேராசிரியர் உரை -154 பல்காப்பியம்-புறனடை நூற்பா-பல்காப்பியனார் -155 தொல்காப்பியப் பாயிர விருத்தியுரை-சிவஞான முனிவர்-157 , -அகத்திணையியல்-54-நச்சினார்க்கினியர் உரை —158 - செய்யுளியல்-185-பேராசிரியர் உரை & நச்சினார்க் கினியர் உரை -1.60 புறப்பொருள் வெண்பாமாலை-காஞ்சிப் பொதுவியல் ஐயனாரிதனார் -164 இலக்கண விளக்கம்-புறத்திணையியல்-3-வைத்திய நாத தேசிகர்-165