பக்கம்:தமிழ்நூல் தொகுப்புக் கலைக் களஞ்சியம்.pdf/790

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


768 - தமிழ்நூல் தொகுப்புக் கலை, தொல்காப்பியம்-செய்யுளியல்-165-இளம்பூரணர் உரை-167 , , -- ,, . - 161, 164–168 , , -- , - 160- பேராசிரியர் உரை -170 யாப்பருங்கலம்-செய்யுளியல்-விருத்தியுரை-அமிர்த - - * சாகரனார் -196 கடிய நன்னியார் இயற்றிய கைக்கிளைச் சூத்திரம் -176,177 சிலப்பதிகாரம்-கானல்வரி-இளங்கோ& அரும்பத உரையாசிரி யர் உரை -179 பதினாறு படலம்-கர்ண வோத்து-ஆசிரியர் தெரியவில்லை - - —180 பன்னிரு பாட்டியல்-இனவியல்-ஆசிரியர் தெரியவில்லை-186 தொல்காப்பியம்-செய்யுளியல்-50, 80-பேராசிரியர் உரை - —187 , -. , - 175-நச்சினார்க்கினியர் உரை - —188 தொல்-செய்யுளியல்-157- நச்சர் உரை -192 பத்துப்பாட்டு-நச்சினார்க்கினியர் உரைச் சிறப்புப்பாயிரம் - - — 193 தொல் - புறத்திணையியல்-36 -196 தொல்-அகத்திணையியல்-5-இளம்பூரணர் உரை -197 பழைய பாடல் ஒன்று - 197 தொல்-செய்யுளியல்-162-நச்சர் உரை -198 ,- புறத்திணையியல்-26-,-, -199 தேவாரம்-திருப்பாசுரம்-11-சம்பந்தர் -199 பெரிய புராணம்-2747-சேக்கிழார் -200 இறையனார் அகப்பொருள் உரை-நக்கீரர் -201 தொல்-செய்யுளியல்-101, 103, 104 -202 3 y -அகத்திணையியல்-56 –202 , -செய்யுளியல்-130-பேராசிரியர் உரை &நச்சர் உரை –203 206- பேராசிரியர் உரை -149-, - לל அக நானுாறு-251, 265-மாமூலனார் 210,211 குறுந்தொகை-131-ஒர் ஏர் உழவனார் -217 புறநானூறு-193- R 5 , -2.17