பக்கம்:தமிழ்நூல் தொகுப்புக் கலைக் களஞ்சியம்.pdf/814

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


-92 பட்டினத்துப் பிள்ளையார் 492 נL-d"חI_! பட்டினத்துப் பிள்ளையார் பாடலும் பிரபந்தமும் பட்டினத்துப் பிள்ளையார் பிரபந்தத் திரட்டு 492 பட்டினத்துப் பிள்ளையார் திருப் பாடல்கள் 491 பதினோராம் திருமுறை 439 பட்டினத்தடிகள் பிரபந்தத் திரட்டு 492,690 பட்டினத்துப் பிள்ளையார் திரட்டும் அருட்புலம்பலும் 493 s பத்திரகிரியார் புலம்பல் பத்திரகிரியார் மெய்ஞ் ஞானப்புலம்பல் 493 பட்டினத்துப் பிள்ளையார் திருப்பாடல் இரட்டும் பத்திரகிரியார் மெய்ஞ் ஞானப் புலம்பலும் 493 பலவகை மந்திரங்கள் 66) பலவகை மந்திரப் பாடல்கள் 661 பல சந்தப் பாடல்கள் 660 பல் வித்துவான்கள் பாடிய தனிச் செய்யுள் சிந்தாமணி 661 பரிபூரணானந்தம் பலபாடல் திரட்டு (சிவானந்த) 640,641 பலபாடல் திரட்டு (மழவை) - 733 பன்னூல் பாடல் திரட்டு 739 பன்னூற்பா 651 தமிழ்நூல் தொகுப்புக் கலை பன்னூற்றிரட்டு 617,639 பலர் பாடல் திரட்டு 618 பலர் செய் கவிகள் 734 பழநித் திருவாயிரம் 710 பகவத்தியானக்கிரண மாவிகை 574 பழநி சிவசுப்பிரமணியக் கடவுள் கவித் திரட்டு 675 பழநி தண்டாயுதபாணி தோத்திரங்கள் 732 பள்ளி கொண்டான் பிள்ளை பிரபந்தத் திரட்டு 674 பரமார்த்தநாம சங்கீர்த்தன பஜனாவளி 550 பன்னூற் கொத்து 715 பலமுறைத் திரட்டு 674 பன்மணிக் கொத்து T&T498 பலகோவைத் துறை (2) 739 பல பாடல்கள் 735 பதி பசு பாச விளக்கம் LIIT பாடித்தான் பாருங்களேன் t 604 பாரதியைப் பாடுவோம் 602 பாரதிதாசன் கவிதைகள் முதல்பாகம் 564 பாரதிதாசன் கவிதைகள் இரண்டாம் தொகுதி 568 பாரதிதாசன் கவிதைகள் மூன்றாம் தொகுதி 568 பாரதி நூல்கள் கவியரங்கம் பாரதி நூல்கள்-கவிதை பாரதியார் கவிதைகள் (3) 561,562,564