பக்கம்:தமிழ்ப் பழமொழிகள்-1.pdf/152

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


150 தமிழ்ப் பழமொழிகள்.

இருந்தால் ஓணம்; இல்லா விட்டால் ஏகாதசி. இருந்தால் இருப்பீர்; எழுந்தால் நிற்பீர். இருந்தால் செட்டி, எழுந்திருந்தால் சேவகன். இருந்தால் துவாதசி, இல்லா விட்டால் ஏகாதசி. , 3475

இருந்தால் நவாப் சாயபு இல்லா விட்டால் பக்கிரி சாயபு.

(நவாப் ஷா, பக்கிரி ஷா. ) இருந்தால் பூனை; பாய்ந்தால் புலி. இருந்து அடித்தேன்; பறந்து போயிற்று. இருந்து இருந்து இடையனுக்கு வாழ்க்கைப்பட்டாளாம். இருந்து இருந்து ஒரு பிள்ளை பெற்றாள், மலமும் ஜலமும்

இல்லாமல். . 3480 (வலமும், ஜலமும்.)

இருந்து இருந்து ஒரு பெண்ணைக் கொண்டான்; மலஜலம்

எல்லாம் வீட்டுக்குள்ளே. இருந்து இருந்து பார், இடி விழுவான் காரியத்தை. இருந்து கொடுத்தால் நடந்து வாங்கு.

(வாங்க வேணும்.) இருந்து பணம் கொடுத்து நடந்து வாங்க வேண்டியதாய்

இருக்கிறது. (கடன் கொடுத்து.) இருந்தும் கெடுத்தான்; செத்தும் கெடுத்தான். 3485

(கெடுத்தான் பாவி, கெடுத்தான் முருகப்பன்.)

இரு நாய்க்கு இட்ட எலும்பு போல. இருப்பது எல்லாம் இருந்துவிட்டு இளித்த வர்யன் ஆவ்ான்ேன்' இருப்பது பொய்; போவது மெய். இருப்பவனுக்கும் கேளாதவனுக்கும் கொடுக்காதே. இருப்பிடம் தலைப்பிள்ளை; தலைக்கடை தென்னம் பிள்ளை. 3490

இரும்புக்கட்டியைக் காற்று அடித்தபோது இலவம் பஞ்சு எனக்கு

என்ன புத்தி என்கிறதாம்.

இரும்புக் கதவை இடித்துத் தவிட்டுக் கொழுக்கட்டை எடுப்பதா?

இரும்புகோணினால் ஆனையை வெல்லலாம்; கரும்புகோணினால்

கட்டியும் பாகும் ஆகும்.