பக்கம்:தமிழ்ப் பழமொழிகள்-3.pdf/110

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்தப் பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.
108
தமிழ்ப் பழமொழிகள்
 
நடை சிறிது ஆகில் நாள் ஏறும்; படை சிறிது ஆகில் பயம் ஏறும்.

(நாக் குழறும்.)

நடை பாக்கியம்; இடை போக்கியம்.

நண்டு அளந்த நாழி போல.

நண்டு இழந்த நாழி போல. 13570


நண்டு இழந்த நாழியும் தொண்டு இழந்த கயிறும்.

(நண்டுக்குச் சிவன் போகிறது.)

நண்டு உதவும்; நண்டுகள் உதவா.

நண்டு ஊர நாடு செழிக்கும்.

நண்டு எழுத்துக் கண்டு எழுதலாமா?

நண்டு எழுத்துப் போல். 13575


நண்டுக்கு அழகு சேறும் கலங்கலும்.

நண்டுக்குக் கல்யாணம்; நரிக்குச் சங்கராந்தி.

நண்டுக் குடுவையை நடுத் தெருவில் உடைத்தது போல.

நண்டுக்குச் சீவன் போகிறது; நரிக்குக் கொண்டாட்டம்.

நண்டுக்குத் திண்டாட்டம், நரிக்குக் கொண்டாட்டம். 13580

(நண்டுக்குச் சீவன் போகிறது.)


நண்டுக்குப் பட்டால்தான் தெரியும்; குரங்குக்குச் சுட்டால்தான் தெரியும்.

நண்டுக்குப் புளியங்காய் இட்டு நறுக்கினாற் போல.

நண்டுக்கடி காலைவிட்டு ஓடியது போல.

நண்டு கால் விரித்தாற் போல.

நண்டு கொழுத்தால் வளையில் இராது; பள்ளி கொழுத்தால் பாயில் இரான். 13585


நண்டு பொரித்திட்டுத் திகைப்பூண்டு கண்டாற் போல.

நண்டு வளையிற் கை இட்டது போல.

நண்டு வளையைச் சுற்றிய நரியைப் போல.

நண்டைக் கொடுக்கு ஒடித்தாற் போல.

நண்டைச் சுட்டு நரியைக் காவல் வைத்தது போல. 13590

(நாயை.)


நண்டை நாழி கொண்டு அளக்கலாமா?

நண் பொருள் கொடுத்து நன்றாய் ஓது.

நத்தத்திலே நாய் பெருத்தது போல.

நத்த வாழைக்கு நித்தம் ஒரு காசு.

நத்த வாழையிலே நித்தம் காற் பணம். 13595