பக்கம்:தமிழ்ப் பழமொழிகள்-3.pdf/114

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்தப் பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.
112
தமிழ்ப் பழமொழிகள்
 நரி வாயிலே மண் போட்டாயா?

நரி வால்பற்றி நதி கடக்கல் ஆகாது. 13675


நரி வாலைக்கொண்டு கடல் ஆழம் பார்க்கிறது போல.

நரைத்த மயிர் கறுத்து நங்கை நாய்ச்சியார் கொண்டை முடிப்பாளாம்.

(கறுத்தால்தான்.)

நரைத்த தலைக்கு இட்ட எண்ணெயும் இதயமற்றவனுக்குப் போட்ட சோறும்.

நரைத்தவன் எல்லாம் கிழவனா?

நரைத்தவன் கிழவன், நாமம் இட்டவன் தாதன். 13680


நரை திரை இல்லை; நமனும் அங்கு இல்லை.

நல் இணக்கம் அல்லது அல்லற் படுத்தும்.

நல் இனத்தில் நட்பு வலிது.

நல் உடலுக்கு இளைப்பாற்றிக் கொடாவிடினும் நாவுக்குக் கொடு.

நல்ல அமைச்சு இல்லாத அரசு, விழியின்றி வழிச் செல்வான் போலாம். 13685


நல்ல ஆத்மாவுக்கு நாற்பது நாள்.

நல்ல ஆரம்பமே நல்ல முடிவு.

நல்ல இளங்கன்றே, துள்ளாதே.

நல்ல உயிர் நாற்பது நாள் இருக்கும்.

நல்ல எழுத்து நடுவே இருக்கக் கோணல் எழுத்துக் குறுக்கே போட்டது என்ன? 13690

(குறுக்கே போகிறது போல.)


நல்ல எழுத்து நடுக்கே; கோணல் எழுத்துக் குறுக்கே.

நல்ல கதை நீளம் இல்லை.

நல்ல காரியத்துக்கு நானூறு இடைஞ்சல்.

நல்ல காலத்திலேயே நாயகம்.

(நாளிலேயே,)

நல்ல குடிக்கு நாலத்தொரு பங்காளி. 13695

(நாளில் ஒரு.)


நல்ல குதிரை புல்லுக்கு அழுகிறது; நொண்டிக் குதிரை கொள்ளுக்கு அழுகிறது.

நல்ல குருவினை நாடிக் கொள்.

நல்லது எல்லாம் பொல்லாதது, நாய் எல்லாம் பசு.

நல்லதுக்கா நரையான் இடமாச்சு?

நல்லதுக்கா நாய்க்குணம்? 13700