பக்கம்:தமிழ் அன்னை பிறந்து வளர்ந்த கதை-1.pdf/49

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


总领 பது குறைத்துகொண்டு வருகிறது; இன்னும் சில வருடங்களிலெல் லாம் இவைகளின் உபயோகமே முற்றிலும் அற்றுப் போம் என எண் ணுவதற்கு இடமுண்டு; அங்ங்ணம் நேரிடுமாயின் தீவட்டி என் ருல் என்ன அர்த்தம் என்று தமிழர்கள் அகராதியைத் திறந்து பார்க்க வேண்டிவரும். இச்சந்தர்ப்பத்தில் சில வருடங்களுக்கு முன் ஒரு பரிட் 60556), Lúš & GLEmily (Torch light dacoity) 6TórLog தமிழில் மொழிபெயர்க்க வேண்டிய சிலர், தீவட்டிக் கொள்ளை என்று எழுதாது எலக்ட்ரிக் விளக்குகளுடன் கொள்ளை என்று மொழி பெயர்த்தது ஞாபகம் வருகிறது. இரட்டு ' என்பது ஒர்வகை முரட்டுத் துணியாம். இதைஜனங் கள் சாதாரணமாக ரெட்டு' என்று உபயோகிக்கின்றனர். இப்பதமும் முப்பது நாற்பது வருடங்களுக்குமுன் தமிழ்நாட்டில் சாதாரணமாக உபயோகத்திருந்தது தற்காலம் அத்துணியுடன் இப்பதமும் மறைந்து கொண்டு வருகிறது. மங்கிப்போன தொழில்களைக் குறிக்கும் மொழிகள் ஆதிகாலத்தில் தமிழர்கள் தமது நாட்டைவிட்டு, படகேறிப் பல தேசங்களுக்குப் போய் வர்த்தகம் செய்து வந்தனர் என்பதை நாம் சரித்திர மூலமாக அறிகிருேம். இச்சந்தர்ப்பத்தில் திரைகடலோடி யும் திரவியம் தேடு ' எனும் ஒளவை வாக்கியம் கவனிக்கத்தக்கது. கப்பல் என்பது தமிழ் மொழியாகும்; மேல் தட்டையுடைய மரக்கலம் என்று பொருள்படும். படகு என்ருல் மரக்கலமாம். மணிமேகலை, சீவகசிந்தாமணி முதலிய காவியங்கள் எழுதப்பட்ட காலத்தில் சமுத் திரபிரயாணமானது சாதாரணமாக இருந்தது தமிழ்நாட்டில் என்பது திண்ணம். அக்காலத்தில் தமிழில் வழங்கிவந்த இத்தொழிலச் சார்ந்த பல தமிழ் மொழிகள் தற்காலம் இறந்துவிட்டன என்றே கருதவேண் டும் நாம் உதாரணமாக: அமரம் படகைத் திருப்பும் தண்டு பிறகத்துக்கட்டை கப்பல் மரவகை பத்தேமாரி சிறு மரக்கலம் பருமல் கப்பலின் குறுக்கு மரக்கை சம்பான் தோணி.