பக்கம்:தம்ம பதம்.pdf/101

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


அனுபந்தங்கள் - 99

பிரிவான து; வெறும் புலன் இன் பத்தை விரும்புவது,

அழியாமல் நித்தியமாக இருக்க விரும்புவது, அநித்திய ாக இருக்க விரும்புவது. எனவே பொறிகளின் ஆசை கள் ( x _18; இவை போலவே ஆறு புலன்களின் ஆசை களும் ( _ ஆக மொத்தம் 36 ஆசைஆள் என்று

வி. க. . தி . கம் கூறும்.

(), , கால ஆ ை கள் 36, நிகழ் கால ஆசைகள் 11, 1 திரி கால ஆசை . i ( , கன் 108 ו(ו-ஆசை களும் கா .ெ ப்படும். இவைகளின் மூலாதாரமான ஆசைகள் #, கண் டு தல் ווי (יוו יי יי וייוויי יי י ம் முதலிய 1 . ~) fi)I;'» ft ன். இந் த ஆறையும் மேலும் , ருக்கிப் புலன் இ ன் பம், நித்திய வாழ்வு, அநித்திய வாழ்வு ஆகிய மூன்றைய |ம் பற்றிய முன் மே ஆசை களாகக் குறிப்பிடுவது உண்டு.

"н отм ந் ,יי ம் மு ன் При ஐந்து தளைகள்

வெட் டி , கள் ள வேண் டி nந்து :

1. உடம்பு உண்மையென் னும் எண்ணம் (ஸத்காய

திருவி டி |

. T |l,தேகம் |வி பி.கித்ஸ்ை |

1. பயன் கருதிச் செய்யும் விரதங்கள் (சில விரதம்)

1. புலன் அநுபவிக்கும் விஷய விருப்பம் (காமம்)

1. கோபம் | ப்ருதிகை)

கைவி வேண்டிய ஐந்து :

1. உருவம் பெறும் ஆசை (ரூபராகம்) o -- 2. உருவம் பெறாமல் வேறு உலகங்களில் வாழ இச்

சித்தல் (அரூப ராகம்1 -

"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=பக்கம்:தம்ம_பதம்.pdf/101&oldid=568715" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது