பக்கம்:தம்ம பதம்.pdf/20

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


18 - தம்ம பதம்

26.

2

s

}

}().

31.

அறிவில்லாத மூடர்கள் மடிமையுள் வீழ்கின்றனர்; அறிஞன் கருத்துடைமையைத் தனது முதன்மை யான அருந்தனமாகப் பாதுகாக்கிறான். (6) மடிமையுள் விழவேண்டாம். காமத்தோடு புலன் களின் இன்பங்களில் புகவேண்டாம். கருத்தோடு தியானம் செய்பவன் எல்லையற்ற இன்பத்தை அடைவான் . (7) அறிவாளி, விடாமுயற்சியால் மடிமையை விரட்டி விட்டு, ஞான மாகிய கோபுரத்தில் ஏறிச் சோகமற்ற நிலையில் இருந்து கொண்டு, கிழே சோகத்தில் ஆழ்ந்துள்ள மக்களைக் காண்கிறான். மலைமேலி ருந்து புே மவெளியைப் பார்ப் துபோல், அவன் மற்றையோரை ப் பார்க்கிறான் . (8) அறிவாளி, மடி மையில் ஆழ்ந்தவர் நடுவே முயற்சி புடையோனாகவும், உறங்குவோர் நடுவே விழிப் புள்ள வ ை கவும் இருப்பான் ; பந்தயக் குதிரை வாடகைக் குதிரையைப்பிந்த விட்டு விட்டு முன் னே யிப் பாய்வது போல், அவன் மற்ற யாவர்க்கும் முன் னால் யெ ல்கிறான். (9) மகவான் கருத்துடைமையால் தேவர்களின் அதிபதி யாகி உயர்ந்தான் . மக்கள் கருத்தில்லாமையைப் போற்றிப் புகழ்கின்றனர்; கருத்தில்லாமை எப் பொழுதும் இகமுப்படுகிறது. (10) மடிமையைக் கண்டு அஞ்சி, கருத்துடைமையில் களிப்படையும் பிக்கு", உள்ளத்தைப் பிணிக்கும் சிறிய, பெரிய தளைகளை யெல்லாம் அனலைப் போல் எரித்துக்கொண்டு செல்கிறான். (11) மடிமையைக் கண்டு அஞ்சிக் கருத்துடைமையில் களிப்படையும் கண்டு, அஞ்சிக் கருத்துடைமையில் நிருவாண மோட்சத்தின் அருகில் இருப்பவன். (12).

மகவான்-இந்திரன். பிக்கு-பிசஷா-பெளத்தத் துறவி.

"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=பக்கம்:தம்ம_பதம்.pdf/20&oldid=568633" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது