பக்கம்:தம்ம பதம்.pdf/33

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


முனிவர் (-) 31

14. தேர்ப்பாகன் குதிரைகளை அடக்கிப் பழக்கியிருப் பது போலே, இந்திரியங்களை அடக்கி, அகங் காரத்தை அகற்றி, ஆசையாகிய கறைகளில்லா திருப்பவனைக் கண்டு தேவர்களும் பொறாமைப் டுவார்கள். - (5)

1 ,மியைப் போன்ற பொறுமையுடனும், விட்டு நிலை ('பான்ற உறுதியுடனும், சேறில்லாமல் தெளிந்த நீர் நிலை போன்ற தூய்மையுடையவனுக்குப்பிறப்பு மில்லை, இறப்புமில்லை. ■ (6)

பா. ண்மையான ஞானத்தின் மூலம் விடுதலைபெற்ற வனுடைய மனம் சாந்தியாயிருக்கும்; சொல் சாந்தி பாயிருக்கும்; செயலும் சாந்தியாயிருக்கும். (7)

1 . இன்ப துன்பங்களில் அலட்சிய முடையவனாயும் .ெ பல்கள் ஒடுங்கிய பிறவா நிலையாகிய நிருவான நிலையை அறிந்தவனாயும், பந்தங்கள் அனைத்தை யும் அறுத்துக்கொண்டவனாயும் : (நன்மை தீமை களுக்குரிய) எல்லாச் சந்தர்ப்பங்களுக்கும் முடிவு கட்டியவனாயும், ஆசைகள் யாவையும் அகற்றிய வனாயுமுள்ள ஒருவனே உத்தம புருஷன். (8)

11. அருகத்துக்கள் (முனிவர்கள்) எங்கே வசிக்கிறார் களோ, அது நாடாயினும் காடாயினும், பள்ளமா பி,ரம் மேட்டு நிலமாயினும், அதுவே இரமணிய ா இடம். (9)

| ஆ | ண் பங்கள் இரணியமானவை; ஜனங்கள் பங்கே இன்புறுவதில்லையோ அங்கே விரக்திய Анг 1 | | |l வர்கள் இன்புறுகிறார்கள்; ஏனெனில் அவர் | l காமியங்களை நாடுவதில்லை. (10)

"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=பக்கம்:தம்ம_பதம்.pdf/33&oldid=568646" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது