பக்கம்:தம்ம பதம்.pdf/65

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


சான்றோர் D 63

2). எவனிடம் சத்தியம், தருமம், அஹிம்சை, நிதானம்

புலனடக்கம் முதலிய பண்புகள் நிலைத்திருக். கின்றனவோ, எவன் மலங்கள் நீங்கிப் புத்திமானா யிருக்கிறானோ, அவனே தேரன் எனப்படுவான்.

(6}. 2(1). பொறாமையும், பேராசையும், தீயொழுக்கமும் ள் வன் , பேர் ராலோ உடல் அழகாலோ பட்டும் நல்லவனாகிவிட மாட்டான். s (7)

வ. இவைகளையெல்லாம் அழித்துவிட்டானோ வேரொடு பித்து எறிந்துவிட்டானோ, எவன் குப் பற்ற மேதாவியோ, அவனே உண்மையான அரு ைபவா' , ' (8) 2 ( புலவ .ாம் இல்லாமல் பொய் சொல்லித் திரியும்

ஒருவன் கலையை முண் டி தம் செய்து கொள்வ

கால் முகவொ விெ ா - ன் . இச் சைகளுக் கும் ( hரும் அடி மைப்பட்டிருக்கும் ஒருவன் மு.விவா யிருப்பது ங்ாவனம்? (9)

20: பாவ கi சிறியவையாயினும், பெரி யவையாயினும், அவைகளை எப்போதும் அடக்கி பாள் வவே முடிவிவன் எ ன ப்படுவான். ஏனெ வில், அவனே | மை அனைத்தையும் அவித்தவன்.

(10)

20 மற்றவர் பிச்சை ஏற்பதால் மட்டும் ஒருவர் பிக்கு ஆகிவிடமாட்டான். தருமம் அ ைகதையும் மேற்கொள்பவனே பிக்கு, ஒரு பகுதியை மட்டும் மேற்கொள்பவன் பிக்கு ஆகான்.

(11)

2( வன் நன் மைக்கும் தீமைக்கும் அப்பாற்பட்டு, பிரம்மசரியத்தைக் கைக்கொண்டு, கருத்தோடு உலகிலே சஞ்சரிக்கிறானோ, அவனே பிக்கு எனப்படுவான். - (12).

1. உருவ அழகும் குண அழகும் பொருந்தியவன்.

"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=பக்கம்:தம்ம_பதம்.pdf/65&oldid=568678" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது