பக்கம்:தம்ம பதம்.pdf/67

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


இயல் இருபது

1Ω ΠΤΠΤ 55 55 LΟ

27 1. மார்க்கங்களின் அஷ்டாங்க மார்க்கமே சிறந்தது. வாய்மைகளில் நான்கு வாய்மைகளே சிறந்தவை; "லங்களில் வைராக்கியமே சிறந்தது; மக்களில் கரு க்கண் உடையவனே சிறந்தவன். (1) 27 . இதுதான் மார்க்கம், அறிவைப் புனிதமாக்க வேறு வழியில்லை. இதையே பின் பற்றுக; மாரனை வெல்ல இதுவே , ம்றது. (2) 21:1. இந்த பார்க்கத்தில் சென்றால், உன் துக்கங்கள்

தொலையும். கையில் தைத்துள்ள முட்களை ( துகன் பங்களை ) . நம் வழியை அறிந்ததும்,நான் இந்த i க் கேரி க்க நேர்ந்தது. (3) 21.1. :(:யத ன் முயற்சி .ெ ய்ய வேண்டும். ததாகதர் தே ம் , ட்வர். இந்த மார்க்கத்தில் இறங்கி, தியா ,ல்ெ ஆர்ந்தவர்களுக்கு மார நறு ை பந்தங் கள் " விலகும். == (4)

1. அன்) ங் பார்க்கம் மற்காட்சி, நல்லுாற்றம், நல்வாய்க ை, | ற் .ெ ய் , நல்வ | ழ்க் கை, நல்லுாக்கம், நற்க.ை ப் பு T | மைதி எ ல் JD o I ட்டுப்பிரிவுகளுள்ள மார்க்கம். இவை பற்றிய விளக்கத்தை அனுபந்தம் ஒகன் றில் காண லா ம்.

2. 1 ன் , வாய்மைகள்-துக்கம், துக்க காரணம், து.i. 1.ம் வெ ர ன ம், துக்க நிவா ரண மா ர்க்கம் என்ற ம கண் பைகள் . -

1. வைராக்கியம்-வெறுப்பு. ஆசைகளை வெறுத்து *9 துக் கல்.

1; ஞானக்கண்-உண்மையை ஊடுருவிப் பார்க்கும் சக்தி. - -

5. மாரனுடைய பந்தங்கள்-பாவம், மரணம். முதலியவை. - _

த-5

"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=பக்கம்:தம்ம_பதம்.pdf/67&oldid=568680" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது