பக்கம்:தம்ம பதம்.pdf/72

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


10 தம்ம ,கம்

)!). உண்மைய ன பிராமணன் ஒருவன் தன் தாயை | lt தந்தை யையும், குருமார்களாகிய கூடித்திரிய மன்னர் இருவரையும், ஐந்தாவதாக ஒரு வேதி யனையும் கொன் றிருந்த சோ திலும், அவன் பாவ மற்றவனாவான். - (6) 201. கெளதமருடைய சீடர்கள் எப்போதும் கருத் துடன் விழிப்பாயிருக்கிறார்கள்; இரவும் பகலும் எப்போதும் அவர்களுடைய சிந்தனை யெல்லாம் புத் தரைப் பற்றியவையே. (7)

i.

29. கெளதமருடைய சீடர்கள் எப்போதும் கருத் துடன விழிப்பாயிருக்கிறார்கள்; இரவும் பகலும் எப்போதும் அவர்களுடைய சிந்தனை யெல்லாம் பெளத்த தருமத்தைப் பற்றிவையே. (8)

ஒரு பிரம்மாவைப் பற்றியோ தேவர்களைப் பற்றியோ அவர் நம்புவதுமில்லை. ஆராய்வதுமில்லை இவை போன்ற ஒரு சொல்லே பிராமணர் என்பதும், சில இடங்க்ளில் புத்தர் பிக்குகளைப் பிராமணர் என்று க. துவதுண்டு. பிராமண குலத்தில் பிறந்த வரை அவர் குறிப்பிடவில்லை. உண்மையான பிராமணர் எவர்கள் என்று அவர் விளக்கி யுரைத்திருப்பதை இந்நூலிலே 26-வது இயலில் காணலாம். அவர் கருத்துப்படி பிராமணராயிருப்போர் ஈ எறும்புக்குக்கட்ட ஹிம்சை செய்யமாட்டார்.

இந்த 5, 6-சூத்திரங்களுக்குத் தாய்’ என்பது அவா, தந்ண்த் என்பது அகங்கரம்’ என்ற முறையில் விசேட உரைகள் கூறுவதுண்டு. இப்படியெல்லாம் மறை பொருளாகக் கூறித் திகைக்க வைக்கும் முறை புத்த ரிடம் அரிது.

பழைய ஹிந்துமத நூல்கள் சில வற்றில், பிராமணன் கொலை செய்தால் பாவமில்லை என்று கூறியிருப்பதற் கும் புத்தர் கூற்றுக்கும் துளியும் சம்பந்தமிருக்க முடி ப. து. பெளத்த தருமத்தின்படி ஒவ்வொருவனும் தன் சிந்தனைக்கும் செயலுக்கும் தானே பொறுப்புள்ளவன். பர்வ மன்னிப்பு என்பதே கிடையாது. ஒவ்வொருவ துடைய பாவத்தையும் அவனே அனுபவித்துத் தீர வேண்டும். - *

| . கெளத மர்-புத்தர்.

"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=பக்கம்:தம்ம_பதம்.pdf/72&oldid=568685" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது