பக்கம்:தம்ம பதம்.pdf/82

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


||||

};}").

!} 4 ().

} ||.

!) | நபர்

}.

1.

தம்ம பதம்

உயிர்களுக்கு இன்பங்களும் பலவித ஆசைத் தொடர்புகளும் ஏற்படுகின்றன. அவை இந்த இன் பங்களில் பற்றுக் கொண்டு இவற்றிலேயே தோட்டமாயிருக்கின்றன. இத்தகைய மனிதர்களே (மீண்டும் மீண்டும்) பிறப்பையும் மூப்பையும் அடைகிறார்கள். == அவாவினால் உந்தப்பட்ட மனிதர்கள் வேட்டை யில் விரட்டப்பட்ட முயலைப்போல், ஒடித் திரி கிறார்கள். அவாவின் விலங்குகளில் கட்டுண்டு அவர்கள் நெடுங்காலம் துயரத்தை அநுபவிக் கிறார்கள்; இப்படித் திரும்பத் திரும்ப நேரு கின்றது. - (9) அவாவினால் உந்தப்பட்ட மனிதர்கள், வேட்டை யில் விரட்டப்பட்ட முயலைப்போல், ஒடித் திரி கிறார்கள். ஆதலால் மோக பந்தங்களிலிருந்து விடுதலை பெற விரும்பும் பிக்கு அவாவை ஒழிப் І I Пт 60T і T 56 . (10) (அவாவாகிய) வனத்திலிருந்து, மீட்சி பெற்று வன மற்ற நிருவானப் பிரதேசத்தை அடைந் தவன் (அவாவாகிய) வன த்திலிருந்து தப்பியபின் அதே வனத்திற்குத்திரும்பி ஒடுகிறான்-விடுதலை பெற்றுத் திரும்பவும் பந்தனத்துள் மாட்டிக் கொள்ளும் இந்த முத்தனைப் பாருங்கள் ( ! : )

இரும்பு விலங்கையும், மரக்குட்டையும், கயிற் றுக் கட்டையும் அறிஞர் பலமான தளை என்று கூறுவதில்லை; ஆனால், பொன் னாலும், இரத்தி வங்களாலும் செய்யப் பெற்ற நகைகளிலும் மனைவியிடத்தும் மக்களிடத்தும் ைவ க் கு ம்

பாசமே மிகவும் பலமுள்ளது என் பர். (12)

வள ம்-கா ( என்றும் அவா என்றும் இரு

பொருளுடையது.

"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=பக்கம்:தம்ம_பதம்.pdf/82&oldid=568696" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது