பக்கம்:தம்ம பதம்.pdf/88

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


86

370.

371.

373.

தம்ம பதம்

ஞான மில்லாதவனுக்குத் தியான ம் இல்லை; தியான மில்லாதவனுக்கு ஞானம் இல்லை. தியான மும் ஞானமும் சேர்ந்திருப்புவனே நிருவானத் தின் பக்கம் இருக்கிறான். (13) சாந்தியடைந்த உள் ளத்து டன் ஒரு பிக்கு காலியா சென்றால், தருமத்தை தெரிந்திருப்பதன் அரிதான இன்

(14) அவன் தோற்றத்திற்குக் காரணமா யுள்ள மூலப் பொருள்களான ஸ்கந்தங்களின் சேர்க்கையையும், பிரிவையும் பற்றித் தெளியும் போதெல்லாம், இன்பமும் மகிழ்ச்சியும் அடை கிறான், அறிந்தவர்களுக்கு அதுவே நித்தியமான வாழ்வு. (15)

அறிவுள்ள பிக்குவுக்கு இதுவே அடிப்படையான முறை; புல்ன்களை அடக்குதல். திருப்தி, தருமத் தின் படி காத்துக்கொள்ளல், புனித வாழ்வு, பெருமை, ஊக்கம். (16) அவன் யாவர்க்கும் இனியவனாக வாழ்வானாக; தன் கடமைகளைத் திறமையுடன் நிறைவேற்றி வருவானாக; பின்னர் அவன் தனது இன்ப நிறை வாய் துன் பத்தை ஒழித்து விடுகிறான். (17)

வஸ்லிகைச் செடி வாடிப்போன மலர்களை உதிர்த்து விடுவதுபோல் நீங்களும் விருப்பு வெறுப்புக்களைக் ைக வி ட் டு வி ட வேண்டும். (18)

உடலில் அமைதி, பேச் சில் அமைதி, உள்ளத்தில் அமைதியுடன், நிதான நிலைபெற்று, உலகின் ஆசைத் துாண்டுதல்களை ஒழித்த பிக்குவே உப சாந்தி பெற்றவன் என்று கடறப்படுவான். (19).

யுள்ள ஒரு அவ ன் மூலம், மனிதர் பத்தை அ ை

மனை க்குள் மெய்க் காட்சியுடன்

அடைவதற்கு

கிறான்.

| 22 L_ லி ன்

பி க்குக்களே !

"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=பக்கம்:தம்ம_பதம்.pdf/88&oldid=568702" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது