பக்கம்:தம்ம பதம்.pdf/94

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


| ()4.

{{) 5.

! () (5.

| ()7.

408.

...[ ()!).

| தம்ம தம்

நிற்பனவும் திரி வனவுமாகிய எவ்வுயிரையும் துன் புறுத தாமலும, வதை ககாமலும, வதைக்கக் கார ண மா யில்லாமலும் எவன் உள்ளானோ, அவனையே நான் பிராமணன் என்று சொல் வேன். (23) பகைமை உணர்ச்சியுள்ளவர் நடுவே பகைமை யற்றும், தடியெடுத்து நிற்போர் நடுவே சாந்தியு டனும், ஆசையுடையோர் நடுவே ஆசையற்றும் உள்ளவன் எவனோ, அவனையே நான் பிரா மணன் என்று சொல்வேன். (24) எவனுடைய ராகத் துவேஷங்களும், கர்வமும், கபட மும், ஊசி முனையிலிருந்து உருண்டு விழும் கடுகு போல், ஒழிந்து விட்டனவோ, அவனையே நான் பிராமணன் என்று சொல்வேன். (25) உண்மையே பேசுவோன்,இன் சொல்லும் தெளிந்த பொருளும் விளங்கப் பேசுவோன், எவர் ம ன மும் நோவாமல் பேசுவேன் எவனோ அவனையே நான் பிராமணன் என்று சொல்வேன். (26) இந்த உலகில் தனக்கென்று அளிக்கப்படாதஎதை யும்-அது நெடியதோ, குறுகியதோ, பெரிதோ, சிறிதோ, நல்லதோ, கெட்டதோ-ஏற்றுக்கொள் ளாதவன் எவனோ, அவனையே நான் பிரா மனன் என்று சொல்வேன். (27) இகத்திலும் பரத்திலும் எதிலும் ஆசையற்றவன், எதிலும் நாட்ட மற்றவன், தளைகளற்றவன் எவனோ, அவனையே நான் பிராமணன் என்று சொல்வேன். (28) எவனுக்கு வேட்கையில்லையோ, ஞானத்தால் ஐயங்கள் திர்ந்து விட்டனவோ, எவன் நித்திய II] II r,U)IT மெய்ப்பொருளில் ஆழ்ந்துள்ளானோ அவனை யே நான் பிராமண ன் бтббт () சொல்

வே ன் . (29)

"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=பக்கம்:தம்ம_பதம்.pdf/94&oldid=568708" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது