பக்கம்:தம்ம பதம்.pdf/98

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


1)( I_) தம்ம பதம்

1. நற்செய்கை -ஸ்ம்மா கம்மந்த

5. நல்வாழ்க்கை -ஸ்ம்மா ஜீவ

6. நல்லூக்கம் -ஸ்ம்மா வாயாம.

7. நற்கடைப்பிடி -ஸ்ம்மா ஸ்தி

8. நல்லமைதி -ஸ்ம்மா ஸ்ம்மதி

1. நற்செய்தி : துக்கம் முதலிய நான்கு வாய்மை களையும் உணர்தல், பாவ புண்ணியங்களைப் பகுத்தறி தல்; உலகின் நிலையாமையைக் கண்டு மெய்ப். பொருளை அறிதல்.

2. நல்லுாற்றம் : அவாவை அறுத்து, துவேஷம், கொடுமை முதலியவற்றிருந்து மனத்தைப் பாதுகாத்தல்.

3. நல்வாய்மை : பொய், புறங்கடறல், இன் னாச் சொல், பயனற்ற பேச்சு முதலியவற்றை நீக்கி,வாய்மை அடக்கம், இன் சொல், பயனுள்ள அற ஆராய்ச்சி முதலிய நற்பண் புகளை வளர்த்தல்.

4. நற் செய்கை : உயிர்க்கொலை, களவு, பிறர் மனை விழைதல், பொறாமை, வெகுளி முதலிய தீமை . களை விலக்கி நல்லொழுக்கத்துடன் வாழ்தல்.

5. நல்வாழ்க்கை : வாழ்வுக்கு வேண்டிய பொருள் களைத் தீய நெறியில் அல்லாமல் நீதியான முறையில் 7 ழைத்துப் பெறுதல்.

.ே நல்லுாக்கம் : நன் முயற்சி. இம்முயற்சி நான்கு, வகைப்படும். மனத்தில் தீய எண்ணங்கள் எழாமல் காத்தல், மு ன் னால் எழுந்த இழிவான எண்ணங்களை அடக்கி வெல்லுதல், நல்லெண்ணங்கள் உதிப்பதற்கு ஏ ற்ற வழிகளில் கருத்து வைத்தல், உதித்த நல்லெண் கணங்களைப் பேணி வளர்த்தல்

"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=பக்கம்:தம்ம_பதம்.pdf/98&oldid=568712" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது