பக்கம்:திருக்குறள் புதிய உரை.pdf/272

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


திருக்குறள் புதிய உரை 27I குணம் கெட்ட பேர்களின் குலமும் கெட்டுப் போகிறது. புகழும் பட்டுப் போகிறது. பெருமை சேர்க்கும் அமைதியும் விட்டுப் போகிறது. இந்தக் குறிப்பைத்தான் 5 வது குறளில் தெரிவிக்கின்றார். நற்குணமும், நல்வாழ்வும் வீணான சொற்களால் விலகிப் போய், சிதறிப்போய், உருமாறிப்போய், ஒழிந்து போகிறது என்கிற முக்கிய விளைவுகளை வள்ளுவர் பட்டியலிட்டு காட்டுகிறார். 196. பயனில்சொல் பாராட்டு வானை மகன்எனல் மக்கட் பதடி எனல் பொருள் விளக்கம்: பயனில் சொல் = எதற்கும் பயன்படாத சொற்களையே பாராட்டுவானை - உரிமை என்று பாவித்து, பலகாலும் சொல்கிறவனை மகன் எனல் = மனிதகுல வழித்தோன்றல் என்பதை விட மக்கள் = மனிதர்களிலே பதடி எனல் = அற்பமானவன் (என்பதே பொருத்தமானதாகும்) சொல் விளக்கம்: பாராட் டு = உரிமை பாவித்து பலகாலும் சொல்லுதல் ஆடம்பரமாகக் கொண்டாடுதல் மகன் = மனிதகுல வழித் தோன்றல், செம்மல், தோற்றம், சந்ததி. பதடி = பயனின்மை, பதர்; பதர் = அற்பம் அறிவினன், உபயோக மற்றவன் முற்கால உரை: பயனில்லாத சொற்களைப் பலகாலும் சொல்லுவானை மகனென்று சொல்லற்க. மக்களுள் பதரென்று சொல்லுக. தற்கால உரை: பயனில்லாத சொற்களைப் பல படச் சொல் பவனை, அறிவறிந்த மகன் என்று சொல்லல் ஆகாது. அவனை மக்களுள் பதர் என்று சொல்லுக. புதிய உரை: iண்மொழிகள் பேசுவதையே தன் வாழ்க்கையின் உரிமை என்று பாவித்து பேசுகின்றவன், மனித குலத்தைச் சார்ந்தவன் அல்லன். அவன் அற்பமான கீழ் மகன் என்றே மதிக்கப் படுகிறான்.