பக்கம்:திருக்குறள் புதிய உரை.pdf/441

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


440 டாக்டர் எஸ். நவராஜ் செல்லையா கூடா ஒழுக்கத்தையே குறித்துக் காட்டி வந்த வள்ளுவர். நல்ல ஒழுக்கத்தினை வளர்க்கும் இயற்கை சக்திகள் உள்ளன. அதனைப் பயன்படுத்தி, ஆற்றல் மிக்கவர்களாக வாழ்ந்திட வேண்டும் என்று 8 வது குறளில் வழிகாட்டுகின்றார். 279. கணைகொடிது யாழ்கோடு செவ்விதாங் கன்ன வினைபடு பாலால் கொளல் பொருள் விளக்கம்: யாழ்கோடு - ஆந்தை வஞ்சனையானது. கணைகொடிது - அதன் ஒலியும் கொடுமையானது. செவ்விதாங்கன்ன - அந்த ஆந்தையின் தன்மை போலவே, வினைபடு = மறைந்து வாழும் பொய் வேடத்தாரின் எண்ணம், செய்கையின் பொல்லாங்கினை. பாலால் கொளல் = (அவரது) குணத்தால் கண்டு கொள்ளலாம். சொல் விளக்கம்: யாழ் - ஆந்தை, வீணை, கோடு - வஞ்சனை, கொடுமை, நடுநிலை நீங்குகை; கணை - ஒலி, அம்பு வினை = கருத்து, செய்கை பொல்லாங்கு பால் = இடம், குணம், கடமை, உரிமை. முற்கால உரை: அம்பு வடிவாற் செவ்விதாயினும், செயலால் கொடியது. யாழ் கோட்டால் வளைந்ததாயினும், செயலாற் செவ்விது. அவ்வகையே தவம் செய்வோரையும் கொடியர் செவ்வியர் என்பது வடிவாற் கொள்ளாது, அவர் செயல்பட்ட கூற்றானே அறிந்து கொள்க. தற்கால உரை: நேராக அமைந்த அம்பும் கொடுமை செய்யும். ü) ] Gö☽ ❍ ☾) ! ᎢᎦᏂ அமைந்த யாழும் இனிமை செய்யும். அவற்றைப் போல, தவத்தினரையும் அவரவர் செயல் நிலையால் அறிந்து கொள்க. புதிய உரை: இருட்டில் மறைந்து வாழும் ஆந்தை வஞ்சனை நிறைந்தது. அதன் குரலும் கூட கொடுமையானது. அதைப் போலவே, பொய்த் துறவியரின் தோற்றம் மட்டுமன்று; அவரது எண் னம் செய்கை வா ழ்க் கை எல்லாமே கெ ாடுமையானது என்று அ வர் குணத்தாலே கண்டு கொள்ளலாம்.