பக்கம்:திருக்குறள் விளக்கு.pdf/19

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


திருக்குறள் விளக்கு 13

முதலில் வேண்டும். அதனேடு இணைந்து பிரி வின்றிப் பொய்யாமை வரவேண்டும். அதாவது, கொல்லாமை இல்லாவிட்டால் பொய்யாமை பயனுருது. இப்படி துணுக்கமாகப் பொருளை அமைக்கிருர் திருவள்ளுவர். சின்ன உருவத்தில் பெரிய கருத்துக்களைச் சொன்னவர் அவர். அதனுல்தான் பர்ஸிவல் துரை கூறுகிருர்:

வேறு குரல்: அவர் தாம் கூறும் அறிவுரையை ஆற்ற லுடன் சுருக்கமாகவும் சொல்லியிருக்கிருர், மனித மொழிகளில் இந்தத் திறமையை மிஞ்ச வேறு நூல் இல்லை." -

குரல் அ : மகரிஷி வ. வே. சு. ஐயர், சுருங்கச்சொல்லி விளங்கவைக்கும் இந்தப் பேராற்றலே மிக அழகாகப் பாராட்டுகிருர்: - -

வேறு குரல்: எந்த மனிதரும் கூருத மிகமிக ஆழமான கருத்துக்களை இப்புலவர் ஏழு சீர்களே உடைய சிறிய பாட்டில் செறித்து அமைத்திருக்கிருர், இந்தச் சிறிய கருவியை வைத்துக்கொண்டு பெரிய வித்து வான் சங்கீதக் கச்சேரி செய்வதுபோலச் செய்து விடுகிற அழகுதான் என்னே ! ஒளிவிடும் நகைச் சுவை, திட்பமான சொல்லாற்றல், கற்பனை, முரண் பாட்டு நயம், அழகிய விஞ, சித்திரம் போன்ற உவமை-இப்படி இந்த உயர்ந்த கலைப் படைப்பில்

1. Nothing certainly in the whole compass of human language oan equal the foree and terseness of the sententious distitohes in which the author conveys the lesson of wisdorn he utters.

-Rev. Percival.