பக்கம்:திருக்குறள் விளக்கு.pdf/22

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

16

திருக்குறள் விளக்கு

பட்டுள்ளது. தனிமனிதன் வாழ்க்கைப் பண்புகளைச்

சொல்வது அறத்துப்பால். சமுதாயத்தின் வாழ்க்கை

பற்றிய பகுதிகளைச் சொல்வது பொருட்பால்.

ஒருவனும் ஒருத்தியும் பிறவி தோறும் வந்த தொடர்

பினுல் நயந்து, உள்ளமொன்றிக் காதல் செய்து வாழ்வதைச் சொல்வது, காமத்துப்பால். 1930 பாடல்களால் உலகத்தார் உள்ளுவன எல்லாம் ஒர்ந்து பாடியிருக்கிருர், தனிமனிதப் பண்பைச் சொல்லும் அறத்துப்பாலில் வருவதே கொல்லாமை யையும் பொய்யாமையையும் சொன்ன பாட்டு. இனி, சமுதாய வாழ்வைப்பற்றிச் சொல்லும் பொருட்பாலில் வரும் பாட்டு ஒன்றைப் பார்ப்போம்.

குரல் ஆ: சமுதாய வாழ்வு எப்போதும் ஒன்ருகவே

இருப்பதில்லையே முடியரசு, குடியரசு என்று வெவ் வேறு வகையில் நாட்டின் ஆட்சி அமைகிறது; அதற்கு ஏற்றபடி சமுதாய வாழ்வு இருக்கிறது. திருவள்ளுவர் அமைக்கும் சமுதாயம் எத்தகையது?

குரல் அ: அரசனைச் சமுதாயத் தலைவனுகக் கொண்ட

காலம் அவர் காலம். ஆகவே, அவர் முடியரசின்கீழ் வாழும் சமுதாயத்தையே எண்ணிச் சொல்கிருர். ஆயினும் முடியரசானலும் குடியரசானலும் ஆட்சி முறை யென்பது எப்போதும் இருக்கும் அல்லவா? அந்த ஆட்சி முறை பற்றி அவர்கூறிய கருத்துக்கள்

எக்காலத்துக்கும் பொதுவாக இருக்கின்றன. ஒரு

காட்சியைப் பார்க்கலாம். . - . . . . (மாற்றம்.)

a"مير

வழிப்போக்கன்: இது என்ன? மனித நடமாட்டமே

இல்லாத வழியாக நீக்கிறதே! நாமோ மடியில்

த ருககிறதே ந 母