பக்கம்:திருக்குறள் விளக்கு.pdf/27

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


திருக்குறள் விளக்கு 21

முடியாது. வெள்ளித் தாம்பாளத்தில் வைத்துத் தந்த பொற்கனி அது." குரல் அ : அதன் சொல்லினிமையும் பொருள் இனி மையும் சுருக்கமான வடிவும் பாடல்களை நம் உள் ளத்தில் நன்ருகப் பதித்துக்கொள்ள உதவுகின்றன: நினைக்க நினைக்க இன்பத்தைத் தருகின்றன. அதனுல்தான் மாங்குடி மருதனுர் என்ற புலவர், உள்ளும்போதெல்லாம் உள்ளத்தை உருக்கும் என்று சொல்கிருர். அவர் திருவள்ளுவர் மாலையில் சொல்லியிருப்பது இது : வேறு குரல் : (பாடுகிறது.)

ஒதற்கு எளிதாய் உணர்தற்கு அரிதாகி வேதப் பொருளாய் மிகவிளங்கித்-திதற்முேர் உள்ளுதோ அள்ளுதோ துள்ளம் உருக்குமே வள்ளுவன் வாய்மொழி மாண்பு.’

★ குரல் அ : திருவள்ளுவர் எப்படிக் கவிதைப் பண்பை ஏற்றியிருக்கிருர் என்பதற்குச் சில உதாரணங்களைப் பார்க்கலாம். நுட்பமான உணர்ச்சிகளைத் திட்ப மாக உருவாக்கிச் சொல்ல வல்லவன் கவிஞன். குரல் ஆ : அப்படியென்ருல் விளங்கவில்லையே! சற்று

விளக்குங்கள். குரல் அ : புள்ளிக்குப் பரிமாணம் இல்லை என்று ஜியோமிதி கூறுகிறது. ஆலுைம் அதை எப்படிக் காட்டுகிருர்கள் தெரியுமோ ?

1. No translation can convey an idea of its charming effect. It is truly apple of gold in a net-work of silver. —Dr. Grats

2. திருவள்ளுவ மாலை, 24.