பக்கம்:திருக்குறள் விளக்கு.pdf/36

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


30 திருக்குறள் விளக்கு

அலர்ந்து தேன் பிலிற்றும் நீர்மையதுதான். இன்னும் வள்ளுவர் ஆளும் கவிதை உத்திகளைக் கேட்க விரும்புகிறேன். -

(மாற்றம்.) ★

குரல் அ: கருத்தை வெளிப்படையாகச் சொல்லாமல் குறிப்பாகச் சொல்லி, கேட்பவரை உணர்ந்து கொள்ள வைப்பதில் ஒரு தனி இன்பம் இருக்கிறது. வைதாலும் குறிப்பாக வைதால் அதிலும் ஒரு நயம் தோன்றும் குறிப்பு நயத்தைச் சில இடங் களில் வள்ளுவர் ஆள்கிருர். - குரல் ஆ: உதாரணம் சொல்லப் போகிறீர்கள்

அல்லவா? - - குரல் அ: ஆம், திருவள்ளுவர் ஒரு பாட்டில் மரம்

ஏறுவதைப்பற்றிச் சொல்கிருர். - குரல் ஆ: அது அறமா, பொருளா. இன்பமா? குரல் அ. பொருட்பாலில்தான் சொல்லியிருக்கிருர், ஒரு கொம்பின் நுனிமட்டும் ஏறினவர் அதற்கு மேலும் தம்முடைய ஊக்கத்தைக் காட்டினல் அந்த முயற்சி உயிருக்கே அழிவாக வந்து முடியும் என்று சொல்கிருர், வேறு குரல்: (பாட்டு) - -

துணிக்கொம்பர் ஏறிஞர் அ.திறந்து ஊக்கின் உயிர்க்கு இறுதி ஆகி விடும்.' குரல் ஆ: இது எப்படிப் பொருட்பாலில் சேர்ந்தது? சமுதாயத்தைப்பற்றியதாக என்ன கருத்து இதில் இருக்கிறது? -

1. குறள், 476. * ..