பக்கம்:திருக்குறள் விளக்கு.pdf/44

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


38 திருக்குறள் விளக்கு

குரல் அ: இப்படி மணிமேகலை ஆசிரியர் ஒரு காட்சியை அமைக்கிருர். பூத சதுக்கத்துப் பூதம் சொல்வதைச் சாத்தனர் வாக்கினலேயே கேட்க லாமே! -

வேறு குரல் : (பாடுகிறது.)

'யான் செய் குற்றம் யானறி கில்லேன்

பொய்யின கொல்லோ பூத சதுக்கத்துத் தெய்வம் நீ' எனச் சேயிழை அரற்றலும் மாபெரும் பூதம் தோன்றி மடக்கொடி நீகேள்' என்றே நேரிழைக்கு உரைக்கும்: "தெய்வம் தொழாஅள் கொழுநற் ருெழுதெழுவாள் பெய்யெனப் பெய்யும் பெருமழை என்ற அப் . பொய்யில் புலவன் பொருளுரை தேருய்; பிசியும் நொடியும் பிறர்வாய்க் கேட்டு விசிபிணி முழவின் விழாக்கோள் விரும்பிக் கடவுட் பேணல் கடவியை ஆகலின், மடவரல் ஏவ மழையும் பெய்யாது; நிறையுடைப் பெண்டிர் தம்மே போலப் பிறர்நெஞ்சு சுடு உம் பெற்றியும் இல்லை," குரல் அ. மாதர் கற்பைப் பற்றித் திருவள்ளுவர் கூறிய அருமைத் திருக்குறளை மேற்கோளாக வைத்துத் தம்முடைய காவியத்தில் ஒரு காட்சியையே புனைந்து விட்டார். சாத்தனர். . . . . . . . . - (மாற்றம்.)

女。 குரல் ஆ: மகளிர் ஒழுக்கத்தைப்பற்றிச் சொன்னதை உணர்ந்தோம். ஆடவர் ஒழுக்கத்தைப்பற்றி ஒன் றும் இல்லையா? .

1. மணிமேகலை, 22: 54-67. *

--- ہمممۃ----- مبہمنی نہ