பக்கம்:தீயின் சிறு திவலை.pdf/26

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை
25

ဗျိုင္တို႕• ஜெ. 盛岛 நான் உன்னைப்போன்ற இன்னெரு பெண்ணுடன் பேசவேண்டியிருந்தது கொஞ்சம். என்னேப்போன்ற இன்னெரு பெண்ணுடன? எனக்கு அர்த்தம் ஆகவில்லை. எல்லாம் சீக்கிறம் அர்த்தமாகும் பயப்படாதே. . நான் - பயப்படவில்லை - அதோ அரண்மனைக்கு வெளியே போகிருர்களே-யார் அப்பெண்கள் ? உன்னைப்போல் அவர்களும் ஏதோ குற்றம் செய்தவர் கள்-மத விஷயத்திலோ மற்றெந்த விஷயத்திலோஅரசரது ஆக்கினைக்கு விரோதமாக நடந்தவர்கள். இந்த ராஜ்யத்தில் குற்றவாளிகளாகிய பெண்களே சிறைச்சாலைக்கு அனுப்புவதில்லை ; முதலில் அரண் மனே அந்தப்புரத்திற்கு அனுப்பப்படுகிருரர்கள் பாடு வதற்கும் ஆடுவதற்கும்-பிறகு மிகுதியை நீ எனக்குக் கூறவேண்டாம்.அவர்களின் தலைமயிரை ஏன் குறைத்திருக்கிருரர்கள் ?-ஏன் அவர் கள் அரண்மனைக்கு வெளியே அனுப்பப்படுகிரு.ர்கள்? தலைமயிர் அவ்வாறு குறைக்கப்பட்டால் - அரண்மனை யில்-வாழ்ந்தவர்கள்-என்று அர்த்தம் ஆகும்பொருட்டு. ஒ!-வெளியில், ஏன் கொண்டுபோகப்படுகிறர்கள் ? கடை வீதியில்-பிறகு, அதிகவிலை கூறுபவர்களுக்கு. விற்கப்படும்பொருட்டு. அவர்களே கடை வீதியில்-ஏலமா போடுகிறர்கள் ? ஆமாம். க ச ட் சி மு டி கி ற து.