பக்கம்:தீயின் சிறு திவலை.pdf/44

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை
43

Zẳ. i8 இக்காட்டை ஆளப்போகிறவன் (அவனேக் கழுத் தைப்பிடித்துத் தள்ளிவிட்டு) (பதினெட்டாம் கட்ட் டத்தை அழைத்துக்கொண்டு போன ஸ்திரீயிடம்) நீ அந்தப் பெண்ணே அழைத்துக்கொண்டு போனபோது ஜனங்களெல்லாம் கலகஞ் செய்யத் தீர்மானித்ததாக வும்-அவர்களுள் ஒருத்தி பள்ளிக்கூடத்து உபாத்தி யாயர் பிள்ளைகளே அடக்கியதுபோல் அடக்கியதாக வும் தெரிவித்தவள் நீ அல்லவா ? (அந்த ஸ்திரி) ஆம் மகாராஜா தாங்கள் இதை தயவு 은, செய்து கவனிக்கவேண்டும் மூடு வாயை -நீ என்னசொல்ல இங்கு கின்றுகொண் டிருக்கிருய் ? (தாய்க்கிழவி) அவளே ஜாக்கிரதையாக வெளியே அழைத் துக்கொண்டு போகவேண்டுமென்று - இளவரசரே, அப்பெண்ணே - அரண்மனையிலிருந்து அழைத்துக் கொண்டு போனுர் அவ்வளவு போதும் ! - எல்லோரும் ேப ங் க ள் வெளியே நான் தனியா யிருக்கவேண்டும் (சேவகர் கள் முதலியோர் போகின்றனர்). (உட்கார்ந்து) அவர்கள் ஒருவர்மீதொருவர் காதல் கொண்டிருக்கின்றனர் - என்ன ஸ்திதிக்கு இழிக் தோம்! மாட்சிமை தங்கிய இவ்வரச வம்சம், மங்கிப் போகக் காலம் வாய்த்ததே ! க ச ட் சி மு டி கி ற து.